Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Anonimni telefon 080 - 1200
Anonimni telefon 080 - 1200

Anonimni telefon 080 - 1200
 
PDF natisni E-mail

 

 

telefon

080-1200
"Skupaj proti kriminalu"

 

ČE HOČEŠ POMAGATI POLICIJI
PRI RAZISKAVI IN ODKRIVANJU KRIMINALNIH DEJANJ,
ČE VEŠ, KJE SO SLEDI STORILCA ALI PREDMETOV,
KI BI DOKAZOVALI NJEGOVO DEJANJE, IN
ČE HOČEŠ OSTATI PRI TEM ANONIMEN,

 

POKLIČI NA ANONIMNI TELEFON POLICIJE 080-1200.

 

Operativno-komunikacijski center Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave sprejema od občanov tudi anonimna obvestila. Izkušnje policijskega dela so namreč pokazale, da žrtve in oškodovanci ne prijavljajo vseh kriminalnih in nasilnih dogodkov, pa tudi priče velikokrat niso pripravljene povedati določenih podatkov policiji niti na kraju dejanja niti na sodišču ali pri sodniku za prekrške. Najbolj pogost vzrok za to tako imenovano "temno polje kriminalitete" je strah pred maščevanjem storilca ali sorodnikov, odvetniki ali dolgotrajnimi sodnimi postopki. Čeprav postajajo ljudje, posebno v mestih, vedno bolj zadržani do dogodkov v svoji okolici, pa še ni rečeno, da niso pripravljeni posredovati določenih informacij o dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja ali podatkov o osumljencu, vendar tako, da osebno niso vpleteni v tuj problem.

Z namenom, da bi policija povečala sodelovanje z občani in tako povečala tudi svojo učinkovitost, je aprila 1997 na Operativno-komunikacijskem centru uvedla brezplačno anonimno telefonsko številko 080-1200 pod sloganom Skupaj proti kriminalu, ne zanimajo nas vaši osebni podatki, ostali boste anonimni, ki je na voljo vsem tistim, ki bi policiji lahko posredovali koristne informacije in pri tem ostali anonimni. Občani lahko na anonimno telefonsko številko kličejo 24 ur na dan. Klice sprejema policijski inšpektor, jih oceni, ali so za policijo dovolj pomembni, evidentira in o vsebini obvešča pristojno kriminalistično službo.

Leta 2015 je minilo že devetnajsto leto, odkar poteka akcija policije Skupaj proti kriminalu, v katerem OKC UPS GPU sprejema klice na anonimno telefonsko število 080-1200. V letu 2015 je bilo na to številko 595 (589) klicev občanov, ki so bili takšne vsebine, da so bili posredovani Upravi kriminalistične policije GPU v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom poprej je bilo klicev za 1,1 % več.

 

Najpomembnejše ugotovitve o anonimnih klicih za leto 2015

  • Pri sprejemu anonimnega klica na številko 080-1200 so vodje in pomočniki vodje izmene OKC UPS GPU v 268 primerih (40,0 % vseh klicev) ugotovili, da je vsebina informacije takšna, da je potrebno takojšnje obveščanje pristojne policijske enote oziroma OKC PU.
  • V 262 primerih je bila na podlagi anonimnega klica izvedena takojšnja akcija ali raziskano kaznivo dejanje.
  • Občani so najpogosteje klicali za področje mamil, ostalih zadev, premoženjskih deliktov ter nasilja v družini. Ta področja obsegajo kar 80,0 % vseh klicev.
  • Primerjava števila klicev glede na krajevno pristojno policijsko upravo, na katero se posamezni klic nanaša, kaže, da je na prvem mestu Policijska uprava Ljubljana, sledita ji PU Maribor in PU Celje. Skupaj so krajevno pristojne za 68,1 % vseh klicev.
  • Največ klicev je bilo v mesecu juliju, juniju in aprilu (povprečno 65 klicev na mesec), najmanj (33) v mesecu novembru, preostale mesece se je število klicev gibalo med 38 in 55 klicev na mesec (povprečno 45 klicev na mesec).

 

Število klicev po mesecih na anonimno telefonsko številko 080-1200 v letu 2015

 AnonimniKlici2015-01

 

Anonimni klici v letih 2006 - 2015

AnonimniKlici2015-02

 

Anonimni klici po urah preko dneva v letu 2015

AnonimniKlici2015-03

 

Anonimni klici po dnevih v tednu v letu 2015

AnonimniKlici2015-04

 

Anonimni klici po vsebini v letu 2015

AnonimniKlici2015-05

 

Porazdelitev števila anonimnih klicev po policijskih upravah v letu 2015

AnonimniKlici2015-06

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.