Predstavitev slovenskih meja in mejnih prehodov na zunanji schengenski meji
 
PDF natisni E-pošta
Sektor mejne policije

Skupna dolžina celotne slovenske državne meje je 1.370 km, na njej pa je 62 mejnih prehodov različnih kategorij, in sicer:

 • 25 mejnih prehodov za mednarodni promet na kopenski meji (cestni, železniški),
 • 10 mejnih prehodov za meddržavni promet na kopenski meji (cestni),
 • 22 mejnih prehodov za obmejni promet na kopenski meji (cestni),
 • 3 mejni prehodi za mednarodni zračni promet,
 • 2 mejna prehoda za mednarodni morski promet.

zemljevid_mejnih_prehodov

  

 

Na severu meji Republika Slovenija z Republiko Avstrijo. Ta meja je določena s Saintgermainsko pogodbo (10. 9. 1919) in z Avstrijsko državno pogodbo (15. 5. 1955). Skupna dolžina kopne in rečne meje z Republiko Avstrijo znaša 318 km. 

Republika Slovenija na zahodu meji z Republiko Italijo. Ta meja je določena s Pariško mirovno pogodbo (10. 2. 1947), z Londonskim memorandumom (5. 10. 1954) in z Osimskimi sporazumi (10. 11. 1975). Kopna meja s to državo je dolga 232 km, morska pa 48 km.

Na vzhodu meji Republika Slovenija z Republiko Madžarsko. Ta meja je določena s Trianonsko mirovno pogodbo (4. 6. 1920). Kopna in delno tudi rečna meja s to državo meri 102 km.

Na jugu meji Republika Slovenija z Republiko Hrvaško. Ta meja še ni dokončno določena. Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije meri kopna in rečna meja s to državo 670 km, dolžine morske meje pa še ni možno določiti. Na meji z Republiko Hrvaško je 57 mejnih prehodov.

 

Za vstop in bivanje v drugi državi Evropske unije mora imeti slovenski državljan osebno izkaznico ali veljavni potni list. Enako velja za prestop zunanje meje.


Več o tem na spletni strani: Mejne zadeve in tujci
 
schengen_5let

 

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji Mednarodni Meddržavni Obmejni Skupaj
Kopenski 25 10 22 57
Zračni 3 - - 3
Morski 2 - - 2
Skupaj 30 10 22 62

 

Obrazložitev:

 • Prestop državne meje na mejnih prehodih za mednarodni promet je dovoljen za vse potnike.
 • Prestop državne meje na mejnih prehodih za meddržavni promet je dovoljen za državljane, ki uživajo pravico Unije do prostega gibanja..
 • Prestop državne meje na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen za državljane, ki uživajo pravico Unije do prostega gibanja.Meja z Republiko Hrvaško (57)

 

 • mejni prehodi za mednarodni promet
 • mejni prehodi za meddržavni promet
 • mejni prehodi za obmejni promet
 • skupaj

25
10
22
57

 

a) Mejni prehodi za mednarodni promet (25)

 

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1. Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka (Plovanija) KP Dragonja 24 ur
2. Dragonja (Dragogna) (Kaštel) KP Dragonja 24 ur
3. Sočerga (Požane) KP Sočerga 24 ur
4. Rakitovec (žel.) (Buzet) KP Sočerga 24 ur
5. Podgorje (Jelovice) KP Sočerga

1. junij - 31. avgust: 6-24;

1. september - 31. maj: 6-22

6. Starod (Pasjak) KP Starod 24 ur
7. Jelšane (Rupa) KP Jelšane 24 ur
8. Ilirska Bistrica (žel.) (Šapjane) KP Ilirska Bistrica 24 ur
9. Babno Polje (Prezid) LJ Cerknica 24 ur
10. Petrina (Brod na Kupi) LJ Kočevje 24 ur
11. Vinica (Pribanjci) NM Metlika 24 ur
12. Metlika (Jurovski brod) NM Metlika 24 ur
13. Metlika (žel.) (Kamanje) NM Metlika 24 ur
14. Obrežje (Bregana) NM Obrežje 24 ur
15. Dobova (žel.) (Savski Marof) NM Dobova 24 ur
16. Bistrica ob Sotli (Razvor) CE Bistrica ob Sotli 24 ur
17. Imeno (žel.) (Kumrovec) CE Bistrica ob Sotli zaprt
18. Rogatec (žel.) (Đurmanec) CE Rogatec 24 ur
19. Dobovec (Lupinjak) CE Rogatec 24 ur
20. Gruškovje (Macelj) MB Gruškovje 24 ur
21. Zavrč (Dubrava Križovljanska) MB Zavrč 24 ur
22. Središče ob Dravi (Trnovec) MB Središče ob Dravi 24 ur
23. Središče ob Dravi (žel.) (Čakovec) MB Središče ob Dravi 24 ur
24. Petišovci (Mursko središče) MS Petišovci 24 ur
25. Lendava (žel.) (Čakovec) MS Petišovci 24 ur

 

 

b) Mejni prehodi za meddržavni promet (10) 

 

Št. Mejni prehod2 PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1. Slovenska vas (Bregana naselje) NM Obrežje 24 ur
2. Rigonce (Harmica) NM Dobova 24 ur
3. Orešje (Mihanović Dol) NM Dobova 24 ur
4. Imeno (Miljana) CE Bistrica ob Sotli 24 ur
5. Rogatec (Hum na Sutli) CE Rogatec 24 ur
6. Ormož (Otok Virje) MB Središče ob Dravi 24 ur
7. Zgornji Leskovec (Cvetlin) MB Gruškovje 24 ur
8. Razkrižje (Banfi) MS Petišovci 24 ur
9. Gibina (Bukovje) MS Petišovci 24 ur
10. Podplanina (Čabar) LJ Ribnica 24 ur

 

 

c) Mejni prehodi za obmejni promet (22)

 

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1. Hotiza (Sveti Martin na Muri) MS Petišovci 6-22
2. Središče ob Dravi I (Preseka) MB Središče ob Dravi 5-23, nedelja 9-21
3. Drenovec (Gornja Voća) MB Zavrč 6-22
4. Rajnkovec (Mali Tabor) CE Rogatec 5-23
5. Podčetrtek (Luke Poljanske) CE Bistrica ob Sotli 6-22
6. Sedlarjevo (Plavić) CE Bistrica ob Sotli 6-22; nedelja in prazniki 7-21
7. Nova vas ob Sotli (Draše) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21
8. Stara vas - Bizeljsko (Donji Čemehovec) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21
9. Rakovec (Kraj Donji) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21; 1.11.-1.3. 7-19
10. Planina v Podbočju (Novo Selo Žumberačko) NM Krško 6-22; nedelja 7-21; 1.11.-1.3. 7-19
11. Brezovica (Brezovica) NM Metlika še ne obratuje
12. Radovica (Kašt) NM Metlika 5-23, nedelja 7-20
13. Krmačina (Vivodina) NM Metlika 6-22, nedelja 8-20
14. Božakovo (Obrež) NM Metlika 8-20
15. Krasinec (Pravutina) NM Metlika 5-23, nedelja 8-20
16. Žuniči (Prilišće) NM Metlika 8-20
17. Sodevci (Blaževci) NM Metlika 5-23; nedelja 7-21
18. Osilnica (Zamost) LJ Kočevje 24 ur
19. Novi kot (Prezid I) LJ Ribnica 5-23; nedelja 7-22
20. Novokračine (Lipa) KP Jelšane

6-22, nedelja 7-20;

1. junij - 1. oktober ob sobotah in nedeljah 7-22

21. Rakitovec (Slum) KP Sočerga 6-22
22. Brezovica pri Gradinu (Lucija) KP Sočerga 6-22

 

 

 

 

Mejni prehodi za mednarodni zračni promet (3)Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas*
1. Ljubljana-Brnik - na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana KR PLP1 Brnik 6-24
2. Maribor-Slivnica - na letališču Edvarda Rusjana Maribor MB PP Rače

9-18

3. Portorož (Portorose) - Sečovlje (Sicciole), na letališču Portorož KP PMP Dragonja

8-16.30

* Opomba: Odpiralni časi veljajo za zimsko obdobje, tj. med 26. 10. 2014 in 28. 3. 2015.


Mejni prehodi za mednarodni morski promet (2)Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1.

Koper (Capodistria) 

- luka

- pomol

- potniški terminal

KP PPOP1 Koper 24 ur
2. Piran (Pirano) KP PPOP1 Koper 24 ur

 

 

OPOMBE

 1
 • PU - policijska uprava: CE - Celje, KP - Koper, KR - Kranj,  LJ - Ljubljana, MB - Maribor, MS - Murska Sobota, NM - Novo mesto 
 • PP - Policijska postaja
 • PMP - Postaja mejne policije
 • PLP - Postaja letališke policije
 • PPOP - Postaja pomorske policije

 

 2 Dovoljen prehod za državljane, ki uživajo pravico Unije do prostega gibanja, na podlagi listin za prehajanje državne meje.
 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.