Interventna številka 113

Interventna številka 113
 
PDF natisni E-pošta

img

ČE SI UDELEŽENEC ALI PRIČA V PROMETNI NESREČI,
ČE SI ŽRTEV ALI OČIVIDEC KRIMINALNEGA DEJANJA,
ČE MISLIŠ, DA JE MOTEN TVOJ MIR, ALI
ČE MENIŠ, DA LAHKO POLICIJA NA DRUG NAČIN
POSKRBI ZA TVOJO VARNOST,

POTEM KLIČI 113!

 

Kadar občani potrebujejo pomoč policije, lahko pokličejo na interventno številko policije 113. Interventni klic sprejme in evidentira policist operativno-komunikacijskega centra policijske uprave. Klice na interventno številko policije 113 sprejemajo policisti na osmih operativno-komunikacijskih centrih policijskih uprav. Tudi ko občan pokliče pomoč policije na telefonsko številko najbližje policijske postaje ali se osebno oglasi v policijski enoti ali poišče neposredno pomoč policistov na kraju dogodka ali dejanja, je o tem takoj obveščen pristojni operativno-komunikacijski center. Policist, ki sprejme obvestilo o interventnem dogodku, mora od prijavitelja zahtevati čim bolj natančne podatke, na podlagi katerih lahko določi stopnjo prioritete in organizacijo intervencije.

 

Pri klicu na interventno številko policije 113 prosim povejte:

 • KAJ se je zgodilo (prometna nesreča, kaznivo dejanje, pretep ...),
 • KJE se je dogodek zgodil (kraj, vrsta ceste, npr. avtocesta, smer vožnje, bližina vidnejših objektov),
 • KDAJ se je zgodilo (ali ste na dogodek naleteli ali ste udeleženec dogodka),
 • ali je kdo poškodovan, število udeležencev (vozil, oseb) in
 • druge podatke ki bi pripomogli k varnosti prijavitelja in drugih občanov.


Če bi bila pri prijavi dogodka komunikacijska ovira nerazumevanje jezika, poskušajte povedati osnovne podatke (kraj, ulica) ali v bližini poiščite koga, ki ga bo razumel in dogodek obrazložil policistu na interventni številki policije 113.

 

 

Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti je ena od temeljnih ustavnih pravic človeka, zato so POLICISTI DOLŽNI UKREPATI V VSAKEM PRIMERU, KO GRE ZA OGROŽANJE ŽIVLJENJA, VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA TER PRAVICE LJUDI DO MIRU PRI DELU, RAZVEDRILU ALI POČITKU (Usmeritve za izvajanje policijske intervencije, Lj, 1998)

 


Kdor pokliče policijo na interventno številko 113, naj bi kar najbolje opisal dogodek, povedal, kakšne posledice ima dogodek za ljudi, točen čas in kraj dogodka, kakšne možnosti dostopa so do kraja intervencije, kaj je razlog kršitve, število navzočih občanov in na koncu tudi svoje osebne podatke.


Po sprejemu klica na interventno številko policije 113 policist določi prioriteto dogodka. V primeru zasedenosti policistov dogodke razdeli na tiste, ki zahtevajo takojšnji odhod na kraj dogodka, in na tiste, ki lahko počakajo na prostega policista.


V letu 2013 so OKC PU označevali tudi nujne interventne dogodke. Od vseh interventnih dogodkov je bilo nujnih interventnih dogodkov 9.343 ali 4,9 % interventnih dogodkov.


Med nujne dogodke sodijo vsi zapisi iz dnevnika dogodkov OKC PU, ki se nanašajo na dogodek, ko:

 • je neposredno ogroženo življenje
 • se uporablja nasilje oziroma smo ob sprejemu klica ocenili, da gre za resno grožnjo
 • je napaden policist oziroma potrebuje pomoč
 • so naznanjena pripravljalna dejanja za izvršitev kaznivega dejanja oziroma se kaznivo dejanje že izvršuje in bi storilec kaznivega dejanja lahko pobegnil
 • se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu in
 • vodja izmene presodi, da dogodek zahteva takojšno policijsko intervencijo.

 

Število klicev na interventno številko policije 113 in interventnih dogodkov po posameznih operativno-komunikacijskih centrih policijskih uprav v letu 2013

 

Policijska uprava Interventni dogodki
Ostali klici SKUPAJ
Celje 23.694 54.591 78.285
Koper 13.558 32.154 45.712
Kranj 13.452 30.519 43.971
Ljubljana 72.567 109.963 182.530
Maribor 32.647 42.913 75.560
Murska Sobota 11.680 17.281 28.961
Nova Gorica 7.275 21.932 29.207
Novo mesto 15.736 26.550 42.286
SKUPAJ 190.609 335.903 526.512
Delež klicev 36,2 % 63,8 % 100,00 %

 

Vendar občani na interventno številko 113 ne pokličejo samo takrat, ko potrebujejo policijsko intervencijo. Interventno številko policije 113 pokličejo tudi v primerih, ko potrebujejo le neko splošno informacijo (na primer, kakšne so razmere na cestah ali na mejnih prehodih, za katere države potrebujejo vstopno vizo in podobno) ali pa gre celo za provokacijo. V primeru teh klicev policija opravlja že preventivno in storitveno dejavnost.

 

Struktura klicev na interventno številko policije 113

klici2013-1

Iz letnih poročil o delu Operativnega-komunikacijskega centra Generalne policijske uprave izhaja, da je slovenska policija sprejela leta 2003 - 28,92 %, leta 2004 - 25.66 %, leta 2005 - 24.43 %, leta 2006 - 24.65 %, leta 2007 - 28.94 %, leta 2008 - 29.4 %, leta 2009 ter 2010 - 34.0 %, leta 2011 - 37,7 %, leta 2012 - 39,1 % in leta 2013 - 36,2 % interventnih klicev. Iz teh številk izhaja, da približno dve tretjini občanov kliče policijo zaradi raznih informacij in nasvetov, nekaj pa je tudi pomot in provokacij. Lahko rečemo, da operativno-komunikacijski centri posredno opravljajo tudi preventivno policijsko delo, kar pomeni, da posreduje koristen nasvet klicateljem ali pa jih odvrne od katerega od negativnih dejanj.

 

Primerjava deleža interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 v letih 2004 - 2013

klici2013-2

 

 

Primerjava rasti števila vseh klicev na interventno številko policije 113 in
interventnih dogodkov v letih 2004 – 2013

klici2013-3 

 

Delež interventnih dogodkov med posameznimi PU v letu 2013

klici2013-4

 


Reakcijski čas policijskih sil


Reakcijski čas je čas od občanovega klica na interventno številko policije 113, ki ga sprejme policist operativno-komunikacijskega centra policijske uprave, do prihoda policijske patrulje ali kriminalistične ogledne skupine na kraj interventnega dogodka, dejanja ali pojava. Hitrost ukrepanja policije je povezana tudi s časom, ki ga porabi policijska patrulja, da pride na kraj interventnega dogodka. Operativno-komunikacijski center policijske uprave lahko s svojim delom vpliva na skrajšanje časa od sprejema telefonskega klica na interventno številko policije 113 do napotitve policijske patrulje na kraj dogodka.


Tako znaša za leto 2013 povprečni reakcijski čas policije, za nujne interventne dogodke, za celotno območje Slovenije 12' 25'', kar je 53,3 % povprečnega reakcijskega časa policije za vse  interventne dogodke v Sloveniji, ki je 23' 17''.

 

Reakcijski časi policijskih patrulj po posameznih operativno-komunikacijskih centrih
policijskih uprav

klici2013-5

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.