Sporočila za javnost

Tematika multikulturnosti ni le v pristojnosti policije, ampak celotne civilne družbe. Policija pri temu sodeluje in se povezovanje z vsemi institucijami in subjekti, ki se ukvarjajo s področjem multikulturnosti, kot tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki večinskega prebivalstva, kot tudi predstavniki multikulturnih skupnosti.

MultikulturaSlednje v policiji izvajamo z policijskim delom v skupnosti. Vizija dela na tem področju je zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem v policijskih postopkih. V ta namen je v Centru za raziskovanje in socialne veščine, za izvedbo strateških in operativnih nalog, umeščeno samostojno delovno področje dela policije v večkulturni družbi in subkulturnimi skupinami.

Za skupno koordinacijo dela na Generalni policijski upravi deluje stalna delovna skupina, ki se sistemsko, na vseh treh nivojih, ukvarja z izvajanjem preventivnih in operativnih nalog na področjih dela policije, kjer so potrebna posebna znanja in pristopi za učinkovito delo policije v večkulturni družbi.

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.08.2019 ob 16:30 VSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.08.2019 ob 19:30 VSTOP 45 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.08.2019 ob 11:00 IZSTOP 10 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.08.2019 ob 13:00 VSTOP 25 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.08.2019 ob 21:30 VSTOP 20 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.08.2019 ob 18:00 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.