Sporočila za javnost

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

Postopek izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov teče po določbah Zakona o tajnih podatkih (ZTP) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Dovoljenja izdaja generalni direktor policije osebam, ki bodo dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v Policiji. Postopke izdajanja dovoljenj in varnostnega preverjanja izvajajo uradne osebe, ki jih je generalni direktor policije določil izmed policistov centra za zaščito podatkov urada za informatiko in telekomunikacije generalne policijske uprave.

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.10.2021 ob 23:00 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.10.2021 ob 05:00 VSTOP 2 uri
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.10.2021 ob 05:00 VSTOP 1 ura

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.