Sporočila za javnost

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Izdaja varnostnega dovoljenja organizaciji

Postopek izdaje varnostnega potrdila organizaciji poteka po določbah Zakona o tajnih podatkih (ZTP)  in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Policija varnostno dovoljenje izda dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, ki se jim tajni podatki policije posredujejo zaradi izvršitve naročila policije. Preverjanje izpolnjevanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja izvajajo policisti centra za zaščito podatkov urada za informatiko in telekomunikacije generalne policijske uprave.

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.10.2021 ob 23:00 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.10.2021 ob 03:00 VSTOP 1 ura

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.