Usposabljanje je temelj za nadaljnje delo s službenimi psi, saj se z osnovnimi in dopolnilnimi oblikami tako vodniki službenih psov kot službeni psi pripravijo na najzahtevnejše naloge na terenu.

Za dobro delo na terenu je najpomembnejša sinergija med psom in vodnikom. Znan je rek, da se pes vrže po lastniku, zato se sinergija med psom in lastnikom najlažje doseže, če sta pes in njegov vodnik podobnih značajskih lastnosti.

Da bi s psom dosegli kar najboljši rezultat, je pomembno poznavanje psihologije psa oziroma njegovih značajskih lastnosti, temu pa je treba prilagoditi način šolanja in pozneje utrjevanja vaj.

 

 

 

 

Sinergija med psom in lastnikom se najlažje doseže,

če sta pes in njegov vodnik podobnih značajskih lastnosti.

Usposabljanje

Nekdaj so pri šolanju psov uporabljali precej grobe metode, tudi udarce. Veljalo je nekakšno nepisano pravilo, da je pri psih mogoče s silo doseči vse in to v kratkem času. Pri psih, ki so bili mehkejšega značaja, je prihajalo do "psihičnega zloma", zato je bilo treba negativne posledice napačnega šolanja odpravljati dlje časa. Nekateri psi preprosto niso bili več uporabni za nadaljnje šolanje. 

Usposabljanje

Učenje vaje v boksu

Usposabljanje

Vaja "sedi" s pomočjo igrače

 

Danes pse šolajo skozi igro in sistem nagrajevanja za dobro opravljeno vajo. Korekcija se uporablja izjemoma in še to le pri določenih vajah. Udarci pri tem niso dovoljeni! Če želi vodnik dobro vzgojiti svojega psa, mora biti odločen in potrpežljiv, avtoritativen, obenem pa mora znati psu brez grobosti pokazati mesto v "družinski hierarhiji". Da bi vse to tudi dosegel, mora pes vodniku zaupati.

Najpogostejša motiva sta hrana in igra

Osnovni pogoj, ki ga mora policist izpolnjevati, da postane vodnik službenega psa, je, da najmanj tri leta opravlja dela in naloge na terenu ter da ima veselje do dela s službenim psom in soglasje matične enote za vključitev v tečaj.


Prijavljeni kandidati morajo uspešno opraviti praktični tridnevni preizkus, uspešni kandidati tudi zdravniški pregled, pozneje pa so uvrščeni v osnovni tečaj za vodnika službenega psa policije za splošno uporabo v skladu s potrebami policije. Izbrani kandidati opravijo osnovni 20-tedenski tečaj, nato pa jih razporedijo v matične enote vodnikov službenih psov.

Organiziranost usposabljanja

Usposabljanje in izpopolnjevanje potekata na treh ravneh: individualni, za katero je odgovoren vodnik službenega psa, regionalni, za katero je odgovorna posamezna policijska uprava, in državni ravni, za katero je odgovorna Generalna policijska uprava.

 

Usposabljanje

Motivacija s predmetom za igro

 Vodnik službenega psa na individualni ravni skrbi za kondicijo in vzdrževanje delovne sposobnosti službenega psa tako med opravljanjem službe kot zunaj nje.

Na regionalni ravni mora vsaka policijska uprava najmanj enkrat mesečno organizirati enodnevno skupno vajo vodnikov službenih psov, po potrebi pa skladno z usmeritvami inštruktorjev Oddelka za šolanje službenih psov (OŠSP) tudi dopolnilna usposabljanja ali krajše oblike vadbe.

 

Usposabljanje

Vaja "prostor v gibanju"

 

Vodja enote vodnikov službenih psov poleg tega skrbi, da vodniki najmanj osem ur mesečno izvajajo vaje po vnaprej določenem načrtu in tako vzdržujejo delovne sposobnosti. V vseh enotah so tudi vodje praktične vadbe, to so izkušenejši in bolj usposobljeni vodniki, ki svojim kolegom pomagajo pri vzdrževanju delovnih sposobnosti službenih psov ter pravočasnem zaznavanju in odpravljanju ugotovljenih napak pri delu.


Na državni ravni OŠSP organizira in izvaja tako osnovne, dopolnilne in druge oblike usposabljanja in izpopolnjevanja vodnikov službenih psov kot šolanje službenih psov. Za usklajeno organiziranje in določanje vsebin skrbi vodstvo OŠSP z analiziranjem poročil in neposrednimi zaznavami na skupnih vajah ali izrednih preizkusih. Vodstvo OŠSP skupaj z inštruktorji zagotavlja strokovno pomoč vodnikom in vodjam enot vodnikov službenih psov. Med njimi tako ves čas poteka dvosmerna komunikacija, kar je temelj dobrega sodelovanja.


Šolanje psov za splošno uporabo


Službeni psi za splošno uporabo se učinkovito uporabljajo predvsem za varovanje javnih zbiranj, kjer je zbrana večja skupina ljudi (državne proslave, koncerti, športne prireditve ipd.), varovanje protestnih shodov ter vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru.


Prva potrebna znanja začnejo psi za splošno uporabo dobivati že v t. i. procesu vzgoje. Ali je pes primeren za nadaljnje šolanje, se pokaže že do prvega leta starosti. Po končani "mali šoli" mu dodelijo vodnika, s katerim se skupaj šolata naslednjih pet mesecev in to šolanje je osnova izobrazbe psa za splošno uporabo. 


Medtem se pes že dejavno vključuje tudi v delo na terenu in se navaja na mestno okolje, med pomembnimi znanji pa je tudi sledenje, pri čemer mora vodnika hitro, zanesljivo in vztrajno voditi po izbrani sledi. Dražljaji iz okolja psa pri tem ne smejo motiti.

Polaganje motiva na sledi 

Sledenje

Med številnimi nalogami, ki jih mora obvladati službeni pes za splošno uporabo, sta tudi obramba in napad z nagobčnikom ali brez njega. Pes se mora tako med šolanjem navaditi na marsikatero, zanj nenaravno stvar, med drugim tudi na nošenje nagobčnika, zato si ga v začetku pogosto poskuša sneti.

Učenje obrambe z nagobčnikom

Pes si v začetku šolanja pogosto poskuša sneti nagobčnik.

 

Nekateri psi iz različnih razlogov ne opravijo "pasje mature" in zato niso primerni za pomoč policistom. Nnedokončana policijska izobrazba pa jim vendarle omogoča, da so odlični psi čuvaji, kar dobro vedo tudi številni ljubitelji psov, ki se v našem centru zanimajo za nakup čuvajev.

Šolanje psov za specialistično uporabo


Službeni psi za specialistično uporabo se uporabljajo za odkrivanje prepovedanih drog in eksplozivov v objektih, vozilih in drugih zaprtih prostorih ter na zunanjih površinah.

Pse za odkrivanje prepovedanih drog in eksplozivov začnemo vzgajati že pri dopolnjenem drugem mesecu starosti, saj tako spodbujamo njihov nagon po plenu. Prvo specialistično šolanje se začne, ko so stari vsaj deset mesecev. Do tedaj so še preveč igrivi. Intenzivno šolanje psa za specialistično uporabo in njegovega vodnika traja deset tednov. Šolanje psov za iskanje prepovedanih drog temelji predvsem na iskanju in manj na vajah poslušnosti. Za uspešno delo psov za specialistično uporabo sta precej pomembni gibčnost in iznajdljivost psa, ki mu prideta prav zlasti pri preiskovanju krajev, ki so človeku nedostopni.


Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu psi in vodniki odidejo na policijske postaje, kjer z delom utrjujejo že pridobljena znanja in  spretnosti, po potrebi pa se specializirajo za posebne naloge. Njihova usposobljenost se ne kaže samo ob rednem delu, sestavni del preverjanja znanja so tudi različna tekmovanja ter prvenstva doma in v tujini. Prav tako slovenski vodniki službenih psov in službeni psi sodelujejo v skupnih akcijah z drugimi organiziranimi enotami, pri reševanju in iskanju pogrešanih oseb ter s kinološkimi društvi.