Ukrep: Povečanje zmogljivosti centra in oddelkov za računalniško preiskovanje – OLAF/2010/C5/041


S projektom je slovenska policija povečala zmogljivosti regijskih enot na področju preiskovanja računalniške kriminalitete. Izboljšana je bila tehnična opremljenosti kriminalistov, ki so bili deležni tudi ustreznega izobraževanja. V letu 2011 je tako bil izveden nakup večje količine računalniške strojne opreme in licenc ter izvedeno ustrezno strokovno usposabljanje.


Razpis: OLAF Hercule II, razpis za Tehnično pomoč za organe kazenskega pregona boju proti goljufijam, vključno s sistemi za avtomatizirano prepoznavo kod kontejnerjev 2010

Skupna vrednost projekta: 313.181,12 evrov

Stopnja sofinanciranja: 48,53 % (152.000,00 evrov)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija - Center za računalniško preiskovanje pri Upravi kriminalistične policije

Trajanje projekta: od 20. januarja 2011 do 31. aprila 2012