TRUST COOP LOGO

logotip legebitraHQ

Angl: Building trust and cooperation between law enforcement and LGBTI community to improve response to LGBTI hate crime –TRUST CO(O)P

Partnerja pri projektu

 • Ministrstvo za notranje Republike Slovenije, Policija (prijavitelj in koordinator projekta)
 • Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA (partnerska organizacija)

Trajanje projekta

15. januar 2020 – 14. januar 2022 (24 mesecev)

Povzetek

Skupno izhodišče projektnih partnerjev pri prijavi projekta je bilo, da študije in izkušnje kažejo, da se zločinov iz sovraštva, ki temeljijo na spolni usmerjenosti, spolni identiteti in/ali spolnemu izrazu, večinoma ne poroča policiji. Nadalje izkušnje kažejo tudi, da v mnogih primerih policistke in policisti niso opremljeni z zadostnim znanjem za delo z žrtvami zločinov iz sovraštva v tej manjšini. Poleg tega nevladne organizacije nimajo razvitega sistema za podporo žrtvam, ki bi policiji in nevladnemu sektorju omogočil, da učinkovito naslovijo problem premajhnega poročanja in hkrati upoštevajo osebne okoliščine LGBTI-oseb.

S projektom TRUST CO(O)P bosta projektna partnerja vzpostavila prvo komponento nacionalnega sistema za podporo LGBTI-žrtvam zločinov iz sovraštva. Ta komponenta temelji na intenzivnejšem sodelovanju med slovensko policijo in društvom Legebitra. Vključevala bo usposabljanje policistk in policistov o tem, kako ravnati z LGBTI-žrtvami zločinov iz sovraštva. Center za raziskovanje in socialne veščine (v nadaljevanju CRSV) pri Policijski akademiji pa bo vzpostavil in usklajeval LGBTI-skupino za odzive, ki jo bo sestavljajo devet (v ta namen izbranih) policijskih strokovnjakinj in strokovnjakov, in sicer dva iz CRSV, po en iz Uprave uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije, ter pet iz regijskih policijskih uprav.

Ciljna skupina projekta TRUST CO(O)P so policistke in policisti, neposredne upravičenke LGBTI-osebe, posredni upravičenci pa nevladne organizacije, saj bodo tako posamezne osebe kot organizacije imele na voljo mrežo policijskih sodelavk in sodelavcev, usposobljenih za obravnavo LGBTI-žrtev zločinov iz sovraštva.

Namen projekta TRUST CO(O)P je postopna vzpostavitev sistema za podporo LGBTI-žrtvam zločinov iz sovraštva, ki bo žrtvam omogočil prepoznavanje in poročanje o zločinih iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza. Policistke in policisti, ki sodelujejo pri odzivanju na zločine iz sovraštva in obravnavi žrtev sovražnih kaznivih dejanj, bodo senzibilizirani in opremljeni z znanjem, spretnostmi in orodji za izboljšanje beleženja in obdelave zločinov iz sovraštva LGBTI ter pri nudenju ustrezne obravnave in podpore žrtvam pri prijavi zločinov iz sovraštva.

Aktivnosti projekta

 • projektno upravljanje in koordiniranje
 • razvoj izobraževalnega modula za policistke in policiste
 • razvoj izobraževalnega modula za LGBTI-skupino za odzive
 • izvedba izobraževanj za policistke in policiste
 • izvedba izobraževanja za LGBTI-skupino za odzive
 • vzpostavitev LGBTI-skupine za odzive pri Centru za raziskovanje in socialne veščine pri Policijski akademiji
 • ozaveščanje o zločinih iz sovraštva LGBTI pri policiji, nevladnih organizacijah in skupnosti LGBTI

Pričakovani rezultat projekta

Pričakovani rezultat projekta  TRUST CO(O)P je okrepljeno sodelovanje med slovensko policijo in društvom Legebitra v okviru vzpostavitve prve komponente nacionalnega sistema za podporo LGBTI-žrtvam zločinov iz sovraštva, kar bo temeljilo na medsebojnem sodelovanju strokovnjakinj in strokovnjakov iz društva Legebitra (in skupnosti LGBTI) in policije.

Pričakovani vplivi vzpostavitve prve komponente nacionalnega sistema za podporo LGBTI žrtvam zločinov iz sovraštva:

 • Policija bo senzibilizirana za zločine iz sovraštva LGBTI in opremljena z orodji za prepoznavanje, vodenje in beleženje zločinov iz sovraštva LGBTI. Posledično bo policija lahko nudila ustrezno obravnavo/podporo žrtvam zločinov iz sovraštva.
 • LGBTI žrtvam zločinov iz sovraštva bo zagotovljena podpora prek LGBTI skupine za odzive ali društva Legebitra, pa tudi od drugih nevladnih organizacij v okviru njihovih rednih dejavnosti.
 • Pripravljena bodo priporočila o spremembah in nadaljnjih sistemskih izboljšavah v policiji, ki bodo predstavljena ustreznim oblikovalcem politik in odločevalcem.
 • Posledično bi se moralo izboljšati poročanje in beleženje zločinov iz sovraštva LGBTI.

Financiranje projekta

Viri financiranja: Program za Pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020; Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike Evropske komisije, in sicer v okviru razpisa za zbiranje predlogov projektov za preprečevanje rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti ter za spremljanje, preprečevanje in boj proti sovražnemu govoru na spletu (REC-RRAC-RACI-AG-2019).

Skupna vrednost projekta: 219.067,00 evrov

Stopnja so-financiranja EU: 80 %

Lastna udeležba partnerjev: 20 %, in sicer v sorazmerju (z lastnimi stroški posameznih aktivnosti projekta).

*LGBTI je kratica, ki vključuje lezbijke, geje, biseksualne, transspolne in interspolne osebe. Ne vključuje vseh nenormativnih spolnih usmerjenosti in spolnih identitet. Ja pa vključujoča do oseb z raznolikimi spolnimi značilnostmi (npr. interspolne osebe).