Sorodne objave

ISEC 26. marec 2012
 

Projekt: Uporaba skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu na lokalni ravni (JIT THB WB) - HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003974

Razpis: ISEC 2012 - Razpis omejen na podpisnike okvirnega partnerskega sporazuma

Namen projekta: Projekt je namenjen tožilcem in policistom sodelujočih držav, tako na lokalni kot tudi regionalni ravni. Namen projekta je spodbuditi k uporabi skupnih preiskovalnih skupin kot operativnega orodja za preiskovanje in pregon primerov trgovine z ljudmi. Čezmejna narava tovrstnih kaznivih dejanj zahteva usklajeno in koordinirano delovanje operativnih delavcev na vseh ravneh. Iz analize ocene kriminalnih groženj OCTA (Organized Crime Threat Analysis) iz leta 2011 izhaja, da je t. i. Balkanska os pomembna tranzitna pot ter regija izvora žrtev trgovine z ljudmi. Zaradi geografske bližine ter splošne povezanosti v tem prostoru mora EU obravnavati pojav trgovine z ljudmi v sodelovanju z državami regije. Projekt JIT THB WB temelji na glavnih strateških dokumentih EU in je v skladu z operativnimi akcijskimi načrti v okviru političnega cikla EU za področje organiziranega kriminala in hudih oblik mednarodnega kriminala 2011-2013. Prav tako upošteva strategijo EU za izkoreninjenje trgovine z ljudmi za obdobje 2012-2016.

Glavna vprašanja, ki jih tako naslavlja projekt, so: pomanjkanje znanja o skupnih preiskovalnih skupinah, pomanjkanje skladnosti in operativnega sodelovanja, pomanjkanje popolne slike o pojavu trgovine ter pomanjkanje poznavanja pravnega in institucionalnega okvira EU. Projekt JIT THB WB je logično nadaljevanje projekta JIT THB, katerega cilj je bil ustvarjanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za učinkovitejši boj proti trgovini z ljudmi (HOME/2010/ISEC/FP/C1/4000001423).

V državah upravičenkah (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Sloveniji) bodo tako v okviru projekta izvedene interaktivne delavnice z naslednjimi vsebinami: skupne preiskovalne skupine in mednarodni pravni instrumenti; Priročnik in sporazum o skupnih preiskovalnih skupinah; THB- trgovina z ljudmi in pravna podlaga; vloga Europola, vloga Eurojusta, nevladne organizacije. Projekt pa se bo zaključil s konferenco v Sloveniji, ki bo ponovno združila nacionalne kontaktne točke s področja trgovine z ljudmi in bo namenjena razpravi, pridobivanju novih spoznanj, zbiranju informacij ter predstavitvi kratkih smernic za delo strokovnih delavcev.


Skupna vrednost projekta: 499.938,16 evra

Višina upravičenih stroškov: 473.326,41 evra

Odobrena stopnja sofinanciranja: 95 % (= 449.660,09 evra)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije

Partnerji v projektu: Ministrstvo za notranje zadeve Bolgarije

Beneficiarke projekta: Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, Črna gora

Ostali sodelujoči: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Europol in Eurojust

Trajanje projekta: od 1. avgusta 2013 do 31. septembra 2015