Sorodne objave

ISEC 26. marec 2012
 

Projekt: Vzpostavitev pogojev za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) - SI PNR - HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004450

Razpis: ISEC 2012 - Ciljni razpis za PNR - Sodelovanje med organi pregona z ukrepom vzpostavitve Enot za informacije o potnikih v državah članica za zbiranje, obdelavo, analizo in izmenjavo podatkov o potnikih  (PNR)

Namen projekta: Projekt je namenjen so-financiranju vzpostavitve pogojev za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o letalskih potnikih (PNR). Projekt SI PNR je pripravljen v skladu s Predlogom Direktive Sveta in Evropskega parlamenta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Predlog direktive od držav članic EU zahteva vzpostavitev ali imenovanje centralne enote, pristojne za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj, ki deluje kot nacionalna "enota za informacije o potnikih", pristojna za zbiranje podatkov PNR od letalskih prevoznikov, njihovo hrambo, obdelavo in pošiljanje teh podatkov ali rezultatov njihove obdelave pristojnim organom, rok hrambe osebnih podatkov v enoti pristojnega organa ter anonimiziranje podatkov po izteku določenega obdobja idr.

Direktiva bo, ko bo sprejeta v EU, zahtevala od držav članic, da implementirajo zakonodajne, organizacijske in tehnične zahteve direktive. S projektom pridobljena sredstva bodo namenjena pripravi potrebnih zakonodajnih, organizacijskih in tehničnih predpogojev za izmenjavo PNR podatkov ter vzpostavitvi izmenjave teh podatkov po sprejemu direktive.


Skupna vrednost projekta: 936.890,15 evrov

Višina upravičenih stroškov: 835.624,90 evrov

Odobrena stopnja sofinanciranja: 90 % (= 752.062,evrov)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija – Uprava kriminalistične policije

Partnerji v projektu: Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za promet

Ostali sodelujoči: Adria Airways d. d., Informacijski pooblaščenec

Trajanje projekta: od 1. marca 2014 do 29. februarja 2016