Sorodne objave

ISEC 26. marec 2012
 

Projekt: Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje Skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi (JIT-THB) - HOME/2010/ISEC/FP/C1/ 4000001423

Razpis: ISEC 2010 - Razpis omejen na podpisnike okvirnega partnerskega sporazuma

Namen projekta: Projekt je namenjen vzpostavljanju pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin in bolj učinkovitem boju proti trgovini z ljudmi. Osredotočen je predvsem na vzpostavitev t.i. strateških aktivnosti, ki bodo v osnovi nudile potrebno logistično platformo nadaljnjemu operativnemu delovanju. Jedro projekta predstavljajo delavnice, katerih cilj je vzpodbuditi strokovnjake k sodelovanju v skupnih preiskovalnih skupinah, kar jim bo pomagalo pri razvoju mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in prenosu dobrih praks. V celotnem trajanju projekta bo izvedenih 5 delavnic. Ciljne skupine projekta so predstavniki policije in tožilstva, vključene pa bodo tudi nevladne organizacije in nacionalni koordinatorji za boj proti trgovini z ljudmi. V projektu bodo tako sodelovali tudi: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Europol in Eurojust.


Skupna vrednost projekta: 577.612,00 evrov

Višina upravičenih stroškov: 459.294,00 evrov

Odobrena stopnja sofinanciranja: 80 % (= 367.435,20 evra)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija - Uprava kriminalistične policije

Partnerji v projektu: Ministrstvo za notranje zadeve Bolgarije

Beneficiarke projekta: Hrvaška, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, Črna gora, Moldavija, Romunija

Ostali sodelujoči: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Europol in Eurojust

Trajanje projekta: od 1. maja 2011 do 31. julija 2013