Ministrstvo za notranje zadeve Policija.si
Nazaj 3 / 3

Obrazec za prihod v Slovenijo

Dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje; Pri opravljanju vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima oseba v lasti, najemu ali uporabi, velja izjema tudi za ožje družinske člane posameznika in ostale osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno salno oz. začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

DODAJ SOPOTNIKA IZ ISTEGA GOSPODINJSTVA, ki je ob enem tudi uporabnik iste izjeme *

* V kolikor so v vozilu osebe iz različnih gospodinjstev mora imeti vsak svojo prijavo potovanja, enako velja če osebe iz istega gospodinjstva koristijo različne izjeme. Izjema je tudi otrok do 15 leta starosti, ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu in mu vstop v Slovenijo ni bil zavrnjen. Otroka se prav tako vpiše v seznam.


Pri mejni kontroli se izkažite z istim dokumentom, kot ste ga navedli v obrazcu.

Zavedam se odgovornosti v prekrškovnem ali kazenskem postopku v kolikor poslani podatki niso verodostojni ali na drug način kršim sprejete ukrepe za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2.