Ministrstvo za notranje zadeve Policija.si
Nazaj 3 / 3

Obrazec za prihod v Slovenijo

Ima dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejše od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Dokazila se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Od 30. 5. 2021 dalje veljajo tudi potrdila iz Srbije in na letališču potrdila izdana v Turčiji.

DODAJ SOPOTNIKA IZ ISTEGA GOSPODINJSTVA, ki je ob enem tudi uporabnik iste izjeme *

* V kolikor so v vozilu osebe iz različnih gospodinjstev mora imeti vsak svojo prijavo potovanja, enako velja če osebe iz istega gospodinjstva koristijo različne izjeme. Izjema je tudi otrok do 15 leta starosti, ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu in mu vstop v Slovenijo ni bil zavrnjen. Otroka se prav tako vpiše v seznam.


Pri mejni kontroli se izkažite z istim dokumentom, kot ste ga navedli v obrazcu.

Zavedam se odgovornosti v prekrškovnem ali kazenskem postopku v kolikor poslani podatki niso verodostojni ali na drug način kršim sprejete ukrepe za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2.