V Slovenijo je od 1. januarja 2016 do danes, 29. februarja, do 6. ure, vstopilo 97.580 migrantov. Od 16. oktobra 2015 do danes je tako v slovensko državo vstopilo skupaj 476.184 migrantov

 

Opozorilo: Vsi podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.

 

 

Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje na dan 29. 2. 2016 ob 6. uri

 

Obdobje

Število oseb

Januar

62.785

1. 2. 2016

716

2. 2. 2016

765

3. 2. 2016

841

4. 2. 2016

1.733

5. 2. 2016

1.713

6. 2. 2016

2.580

7. 2. 2016

2.694

8. 2. 2016

2.582

9. 2. 2016

2.805

10. 2. 2016

2.637

11. 2. 2016

2.547

12. 2. 2016

    1.774

13. 2. 2016

2.576

14. 2. 2016 2.660

15. 2. 2016

516

16. 2. 2016

715

17. 2. 2016

769

18. 2. 2016

0

19. 2. 2016

407

20. 2. 2016

828

21. 2. 2016

623

22. 2. 2016

0

23. 2. 2016

0

24. 2. 2016

478

25. 2. 2016

 842

26. 2. 2016

254

27. 2. 2016

382

28. 2. 2016

358

29. 2. 2016

0

Februar

34.795

Skupaj

97.580

 

Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije od 16. oktobra do 31. decembra 2015, je bilo 378.604 (31. decembra 2015 je vstopilo 1.568 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke o številu izstopajočih tujcev (v zadnji tabeli) pa smo začeli voditi 20. oktobra, zato skupnega števila vstopov in izstopov migrantov za leto 2015 ni mogoče primerjati.

 

 

 

 

Število migrantov v sprejemnih centrih, stanje na dan 29. 2. 2016 ob 6. uri

 

Lokacija

Število oseb

Brežice

0

Dobova Livarna

0

Gruškovje

0

Skupaj

0

 
 Opomba: Podatki o številu migrantov v sprejemnih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.                      
 
 
 
 
 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje na dan 29. 2. 2016 ob 6. uri

 

Lokacija

Število oseb

Šotorišče Šentilj

0

Šotorišče Integral Lendava

43

Sejmišče Celje

0

Vojašnica Vrhnika

125

Kompleks Logatec

0

Center za tujce

120

Skupaj

288

 

Opomba: Podatki o številu migrantov v namestitvenih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.      

      

     

 

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje na dan 29. 2. 2016 ob 6. uri

 

Obdobje

Število oseb

Januar

62.796

1. 2. 2016

1.128

2. 2. 2016

410

3. 2. 2016

757

4. 2. 2016

880

5. 2. 2016

2.157

6. 2. 2016

2.090

7. 2. 2016

2.586

8. 2. 2016

2.257

9. 2. 2016

3.132

10. 2. 2016

2.729

11. 2. 2016

2.560

12. 2. 2016

2.176

13. 2. 2016

2.001

14. 2. 2016

2.077

15. 2. 2016

1.377

16. 2. 2016

854

17. 2. 2016

0

18. 2. 2016

692

19. 2. 2016

0

20. 2. 2016

395

21. 2. 2016 784

22. 2. 2016

516

23. 2. 2016

0

24. 2. 2016

0

25. 2. 2016

 453

26. 2. 2016

753

27. 2. 2016

208

28. 2. 2016

358

29. 2. 2016

0

Februar

33.330

Skupaj

96.126

 

 

Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so zapustili Slovenijo od 20. oktobra 2015 do 31. decembra 2015, je bilo 365.790 (31. decembra 2015 je državo zapustilo 1.467 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, smo začeli voditi šele 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v letu 2015 neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so do konca leta 2015 vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).

 
 
 

 Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi