V Slovenijo je od 1. januarja 2016 do danes, 1. marca, do 6. ure, vstopilo 97.580 migrantov. Od 16. oktobra 2015 do danes je tako v slovensko državo vstopilo skupaj 476.184 migrantov

 

Opozorilo: Vsi podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.

 

 

Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje na dan 1. 3. 2016 ob 6. uri

 

Obdobje

Število oseb

Januar

62.785

Februar

34.795

1. 3. 2016

0

Marec

0

Skupaj

97.580

 

Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije od 16. oktobra do 31. decembra 2015, je bilo 378.604 (31. decembra 2015 je vstopilo 1.568 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke o številu izstopajočih tujcev (v zadnji tabeli) pa smo začeli voditi 20. oktobra, zato skupnega števila vstopov in izstopov migrantov za leto 2015 ni mogoče primerjati.

 

 

 

Število migrantov v sprejemnih centrih, stanje na dan 1. 3. 2016 ob 6. uri

 

Lokacija

Število oseb

Brežice

0

Dobova Livarna

0

Gruškovje

0

Skupaj

0

 
 Opomba: Podatki o številu migrantov v sprejemnih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.                      
 
 
 
 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje na dan 1. 3. 2016 ob 6. uri

 

Lokacija

Število oseb

Šotorišče Šentilj

5

Šotorišče Integral Lendava

42

Sejmišče Celje

0

Vojašnica Vrhnika

137

Kompleks Logatec

0

Center za tujce

102

Skupaj

286

 

Opomba: Podatki o številu migrantov v namestitvenih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.      

      

 

     

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje na dan 1. 3. 2016 ob 6. uri

 

Obdobje

Število oseb

Januar

62.796

Februar

33.666

1. 3. 2016

0

Marec

0

Skupaj

96.462
 
 

Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so zapustili Slovenijo od 20. oktobra 2015 do 31. decembra 2015, je bilo 365.790 (31. decembra 2015 je državo zapustilo 1.467 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, smo začeli voditi šele 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v letu 2015 neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so do konca leta 2015 vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).

 
 
 

 Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi