Najem poslovnih prostorov za potrebe Policijske postaje Logatec - vabilo k oddaji ponudb PDF natisni E-pošta
Sporočila za javnost
Torek, 28. marec 2017

Vabimo k oddaji ponudb za najem prostorov za potrebe Policijske postaje Logatec. Javno odpiranje ponudb bo 16. maja 2017 ob 11. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 50. členom Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb.

 

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

 

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:

Najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Policijske postaje Logatec v Logatcu.

 

3. Obdobje najema:

Poslovne prostore se najema za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

 

4. Vrsta pravnega posla:

Najem nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb.

 

5. Informacije:

Obseg najema, pogoji, kriteriji, normativi, roki, način oddaje ponudbe in ostale zahteve so objavljeni na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 15. maja 2017 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 16. maja 2017 ob 11. uri, na naslovu.

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

 

8. Ustavitev postopka:

Naročnik lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ustavi brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali ponudbe.

 

9. Kontaktne osebe za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:

  • gradbeno tehnični del: Roman Struna (01 428 54 53)
  • telekomunikacijsko tehnični del: Uroš Jenčič (01 428 49 60)
  • pravni del: Karmen Tanko (01 428 40 32)

 

 

Priloga 1: najemna pogodba word-W

Priloga 2: tehnična dokumentacija word-W

 

 

Javne dražbe, nakup in prodaja službenih živali in (ne)premičnin

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.