Generalna policijska uprava
Center za izpopolnjevanje in usposabljanje PDF natisni E-pošta
Splošno

Center za izpopolnjevanje in usposabljanje deluje v Policijski akademiji in ima tri oddelke:


V centru ugotavljamo aktualne potrebe po usposabljanjih in zagotavljamo kakovostno izvedbo usposabljanj. Na ta način izboljšujemo delo in učinkovitost policije, veča pa se tudi zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. Na naših usposabljanjih zagotavljamo odraslim primerno učenje, vnašamo sodobne pristope k učenju in organiziramo izkušenjsko naravnana usposabljanja.
 

Center za izpopolnjevanje in usposabljanje izvaja naloge na področjih:

  • sistemskega urejanja izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev policije;
  • priprav in izvajanj programov izpopolnjevanj in usposabljanj za delavce policije;
  • dejavnosti avtošole;
  • priprav in izvajanj programov izpopolnjevanja in usposabljanja za zunanje naročnike.


Usposabljanja za policiste prometnike obsegajo teoretična in praktična znanja in veščine, ki so potrebne za preventivno in represivno delo pri zagotavljanju prometne varnosti. Policisti prometniki se usposabljajo za obravnavanje prometnih nesreč, za zagotavljanje prometne varnosti z uporabo različnih tehničnih sredstev in z motornimi kolesi, usposabljajo se za opazovalce prometa iz helikopterja, urijo in izpolnjujejo varno vožnjo s službenimi vozili.

Ena izmed nalog centra je tudi razvijanje socialnih veščin. Policisti morajo obvladati socialne veščine, saj je njihovo delo v pretežni meri delo z ljudmi. Izvajamo več programov s področja varovanja človekovih pravic, program za delo policistov v večetnični skupnosti, usposabljamo delavce za vodenje enot, za izvajalce usposabljanj, mentorje in inštruktorje. Usposabljanja so naravnana tako, da s spoznavanjem zakonitosti komunikacijskega procesa, z zavedanjem možnosti izbire v komunikaciji, z obvladovanjem v stresni situaciji policiste učimo spoštovati in ščititi človekovo dostojanstvo in zagotavljati človekove pravice vseh.

    

Kriminalistični tečaj je namenjen vsem tistim novincem, ki prihajajo v kriminalistično policijo s končano visoko ali univerzitetno izobrazbo. V polletnem šolanju se usposobijo za strokovno in zakonito opravljanje kriminalističnih nalog. Temeljito spoznajo kazensko zakonodajo in se usposobijo za konkretno uporabo določb kazenskega in kazensko-procesnega prava pri vsakdanjem kriminalističnem delu. Spoznajo kriminalistično tehniko, taktiko in metodiko za preiskovanje kaznivih dejanj na področjih raziskovanja klasične, organizirane in gospodarske kriminalitete.

Naučijo se strokovno in zakonito opravljati kriminalistična opravila v okviru policijskih pooblastil, izvesti praktične postopke in uporabljati prisilna sredstva. V praktičnem delu kriminalističnega tečaja s pomočjo študij primerov povežejo teoretična znanja s praktičnim delom, da so sposobni načrtovati in izvesti preiskovanje kaznivih dejanj.

V nadaljevalnih usposabljanjih kriminalistov se udeleženci naučijo načrtovati, organizirati in voditi zahtevnejše kriminalistične naloge in izvajati splošne in posebne kriminalistične postopke.

Na usposabljanjih za vodje policijskih okolišev udeleženci spoznajo različne oblike preventivnega dela v policiji. Učijo se, kako s svojim delom v skupnosti preventivno delovati in preprečevati kriminaliteto, kako delati z otroki, mladoletnimi in z žrtvami. Spoznavajo institucionalizirane oblike sodelovanja s skupnostjo, učijo se, kako navezovati stike z ljudmi in skupaj z njimi skrbeti za varnost širše skupnosti.

V policiji se vse bolj zavedamo pomembnosti znanja domačega in tujih jezikov. Uspešno izvajamo program praktično-strokovnega pisnega sporočanja za policiste. Naši izvajalci tečajev tujih jezikov ugotavljajo predznanja posameznikov glede na potrebe operativnih služb in načrtujejo usposabljanja. V osvežitvenih tečajih utrjujejo že usvojena znanja angleškega, nemškega in italijanskega jezika, glede na potrebe pa v tečajih dopolnjujejo in nadgrajujejo znanje jezika tudi s strokovno terminologijo. Z izvajalci zunanjih jezikovnih šol organiziramo tečaje francoščine, madžarščine in romščine.

Usposabljanja s področja mejnih zadev in tujcev posvečajo pozornost sodobnim postopkom varovanja državne meje in izvajanju mejne kontrole v skladu s schengenskimi standardi. Policiste usposabljamo za odkrivanje ponarejenih listin na mejnih prehodih, za iskanje ukradenih motornih vozil, uporabo specialne opreme za nadzor državne meje, opazovanje državne meje iz helikopterja, vnose podatkov v računalniško mrežo policije idr. Naš center sodeluje pri usposabljanjih, ki jih organizirajo mednarodne izobraževalne ustanove in tuje policijske izobraževalne ustanove, kot so CEPOL, DCAF, OVSE, SEPA, Ad hoc Center for Border Guard Training v Avstriji. Sodelujemo tudi pri organizaciji usposabljanj v okviru programa slovensko-bavarskega sodelovanja.
 

Vadbeni center  Gotenica izvaja naloge na področjih:

  • priprav in izvajanja programov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.

 

Vadbeni center  Gotenica skrbi predvsem za vsa tista usposabljanja, ki so povezana z delom na prostem, saj vasica in okolica to omogočata. V Gotenici se izvaja integrirani trening za kandidate za policiste, tam se izvajajo usposabljanja, ki so povezana z urjenji za taktično delovanje policijskih enot, taktična usposabljanja vodnikov službenih psov, številna urjenja specialne enote, posebnih policijskih enot in različna urjenja v streljanju. Praktično se usposabljajo tudi kriminalisti in policisti prometniki.

V Gotenici izvajamo tudi številna druga usposabljanja, ki sicer niso vezana na delo na prostem, saj je tu najlaže zbrati in namestiti večje število ljudi in jim hkrati zagotoviti, da jih ne motijo vsakdanje naloge.

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.