Sporočila za javnost

EvgenGovekar1Evgen Govekar, mag., je po zaključeni Kadetski šoli za miličnike v Tacnu leta 1986 svojo kariero v policiji začel kot miličnik na Policijski postaji Ajdovščina. Po končani Višji šoli za notranje zadeve leta 1995 je eno leto opravljal naloge kriminalista v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica, nato je bil do leta 1998 pomočnik komandirja PP Ajdovščina in v obdobju od 1998 do 2002 komandir PP Ajdovščina.

Poklicno pot je nadaljeval na PU Nova Gorica kot inšpektor v Službi direktorja in nato vodja Oddelka za splošne policijske naloge, od leta 2006 pa je vodil Sektor uniformirane policije PU Nova Gorica in v času odsotnosti nadomeščal direktorja PU Nova Gorica.

Ob rednem delu je v letu 1998 končal študij na Visoki policijsko-varnostni šoli, leta 2006 diplomiral po univerzitetnem programu in leta 2010 tudi magistriral na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. V obdobju od 2009 do 2013 je kot nosilec predavanj za predmeta Splošne policijske naloge in Operativne naloge policije predaval na Višji policijski šoli v Policijski akademiji v Tacnu.

Kot veteran osamosvojitve vojne, v kateri je deloval tudi kot pripadnik Posebne policijske enote PU Nova Gorica, je leta 1991 prejel visoko priznanje Ministrstva za notranje zadeve. Poleg tega je prejemnik bronastega, srebrnega in zlatega ščita policije za uspešno delo in dolgoletne razvojno-raziskovalne prispevke v policiji.

S 1. majem 2022 je bil imenovan za direktorja PU Nova Gorica.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 16.08.2022 ob 16:00 VSTOP 15 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 16.08.2022 ob 15:10 IZSTOP 10 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.08.2022 ob 17:00 IZSTOP 15 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.08.2022 ob 17:00 VSTOP 2 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 16.08.2022 ob 23:00 VSTOP 1 ura 30 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.08.2022 ob 16:15 IZSTOP 10 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 16.08.2022 ob 16:10 VSTOP 3 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.08.2022 ob 01:55 VSTOP 15 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.08.2022 ob 23:00 VSTOP 45 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.