Pogosta vprašanja
Prijava gostov PDF natisni E-pošta
Pogosta vprašanja - Razno

OBVESTILO

 

Julija 2016 je bil sprejet Zakon o prijavi prebivališča (Ur. list RS, št. 52/2016), ki se začne uporabljati eno leto po uveljavitvi, tj. 13. avgusta 2017.

Novi zakon o prijavi prebivališča bo prinesel nekaj sprememb. Več o tem >>

Odgovori na najpogostejša vprašanja o novostih: Vprašanja in odgovori word-W

 

Do decembra 2017 pa ostaja v veljavi še dosedanji sistem elektronskega pošiljanja prijav gostov, ki je opisan na spletni strani: Sistem eGost.

 

VPRAŠANJA (povezana z dosedanjim sistemom elektronskega pošiljanja prijav gostov):

 1. Podjetje je lastnik počitniškega apartmaja v turističnem kraju, kjer je bilo v preteklosti za naše goste glede zakonsko predpisanih prijav na policijski postaji poskrbljeno na recepciji. Te storitve žal nimamo več, zato se obračamo na vas in sprašujemo, kako moramo ravnati ob napotitvi naših gostov glede prijav, knjige gostov itd?
 2. Zanima me, kateri akt ali zakon določa, da je treba goste, ki so začasno bivali v nastanitvenem objektu (hotelu, kampu itd.), po odhodu še posebej odjaviti?
 3. Zanima me, ali lahko v nastanitvenem objektu (dopolnilna dejavnost na kmetiji) gosta/turista prijavim in odjavim na policiji na obrazcu, navedenem v točki "Povezave na vloge za izbrano storitev" – obrazec 10, ali pa moram obvezno gosta prijaviti in odjaviti z obrazcem iz knjige gostov (DZS)?
 4. Zanima me, zakaj moramo pri prijavi gostov (e-gost) vpisati toliko podatkov, saj je zapisovanje desetih podatkov za enega gosta poleg vsega ostalega dela zelo obremenjujoče? Poleg tega me zanima, zakaj je treba vpisovati kraj rojstva, saj ga vendar ni na nobeni evropski osebni izkaznici in je potem kot tak neverodostojen, saj ga pridobimo ustno od gosta?
 5. Kaj pomeni za gosta, ki se nastani v mojem apartmaju, 5. točka "novo stalno prebivališče" iz 7. člena Zakona o prijavi prebivališča? Ali je to moj naslov apartmaja?
 6. Zakaj zakonodaja določa, da mora sobodajalec v knjigo gostov vpisovati podatke, ki niso navedeni na javni listini gosta (npr. kaj vpišem v primeru dvojnega državljanstva)?
 7. Ali je treba prijaviti tudi zasebnega gosta? Primer: na obisk pridejo družinski prijatelji ter pri njih doma ostanejo (prespijo) do 14 dni? Kako je s tem v drugih evropskih državah?

 

 

ODGOVORI:

 

 1. Podjetje je lastnik počitniškega apartmaja v turističnem kraju, kjer je bilo v preteklosti za naše goste glede zakonsko predpisanih prijav na policijski postaji poskrbljeno na recepciji. Te storitve žal nimamo več, zato se obračamo na vas in sprašujemo, kako moramo ravnati ob napotitvi naših gostov glede prijav, knjige gostov itd?


  Posameznika, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, mora stanodajalec prijaviti oziroma odjaviti na policiji najkasneje v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu. Prijavo opravi tako, da na policijsko postajo prinese izpolnjen poseben obrazec (kopija iz knjige gostov) ali pa uporabi elektronsko knjigo gostov. Za elektronsko vodenje knjige gostov potrebujete računalnik in povezavo z internetom, vse ostalo boste brezplačno prejeli od policije.


  Dodatne informacije o vodenju elektronske knjige gostov in ostali zakonodaji s področja zakonodaje o prijavi prebivališča so vam na voljo na naši spletni strani na naslovu:

 

  

 1. Zanima me, kateri akt ali zakon določa, da je treba goste, ki so začasno bivali v nastanitvenem objektu (hotelu, kampu itd.), po odhodu še posebej odjaviti?


  Krovni zakon, ki ureja to področje, je Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb). Področje ureja tudi podzakonski akt Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča. Oba predpisa imata več dodatkov. Navedeni zakon, spremembe in podzakonski akt so objavljeni tudi na naši spletni strani:


  Praviloma se ob elektronski prijavi vnese tudi datum odjave, če pa se med bivanjem spremeni datum odhoda (skrajšano ali podaljšano bivanje), je treba vnovič poslati vse podatke o tem gostu, pri čemer je spremenjen samo datum odjave (odhoda). Sprememba mora biti opravljena najkasneje 12 ur po spremembi.

 

  

 1. Zanima me, ali lahko v nastanitvenem objektu (dopolnilna dejavnost na kmetiji) gosta/turista prijavim in odjavim na policiji na obrazcu, navedenem v točki "Povezave na vloge za izbrano storitev" – obrazec 10, ali pa moram obvezno gosta prijaviti in odjaviti z obrazcem iz knjige gostov (DZS)?


  Za dopolnilno dejavnost na kmetiji potrebujete knjigo gostov. Knjiga gostov je lahko papirna. Kupite jo v DZS in jo overite na upravni enoti. Pred tem vam mora upravna enota izdati odločbo o načinu vodenja knjige gostov.


  Obrazec 10 je samo pripomoček, na katerega gost vpiše svoje podatke, zato da ne zadržujete osebnih dokumentov gostov, nato pa podatke vpišete v knjigo gostov (papirno ali elektronsko).


  Elektronsko knjigo gostov lahko vodite, če na policijo pošljete vlogo, ki jo morate kot stanodajalec izpolniti, ter jo v papirni obliki, podpisano in ožigosano z uradnim žigom vašega podjetja (če ga uporabljate), poslati na policijo. Če žiga pri vašem poslovanju ne uporabljate, zadostuje lastnoročni podpis.


  Za elektronsko vodenje knjige gostov morate imeti računalnik in povezavo z internetom. Vse ostalo dobite od policije. Več o tem:

 

  

 1. Zanima me, zakaj moramo pri prijavi gostov (e-gost) vpisati toliko podatkov, saj je zapisovanje desetih podatkov za enega gosta poleg vsega ostalega dela zelo obremenjujoče? Poleg tega me zanima, zakaj je treba vpisovati kraj rojstva, saj ga vendar ni na nobeni evropski osebni izkaznici in je potem kot tak neverodostojen, saj ga pridobimo ustno od gosta?


  Poslali smo vam nov program Prijavnica za vnos podatkov o gostih. Vnosna maska za podatke posameznega gosta vsebuje samo tiste podatke o gostu, ki jih narekuje zakon. En del podatkov je treba poslati na policijo (priimek, ime, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, datum prijave, datum odjave), drugi del podatkov pa morate skladno z zakonom pridobiti od gosta in jih hraniti samo pri sebi (spol, naslov bivališča, vrsta in številka osebnega dokumenta).


  Če želite svoje poslovanje (elektronska knjiga gostov) voditi skladno s predpisi, morate upoštevati zakone in predpise, kakršne je predpisala država - Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb)  ter Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča.


  Podatek o kraju rojstva je obvezen podatek od vključno 20. 8. 2008 dalje, ko je začel veljati najnovejši Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, naveden v prejšnjem odstavku. Pred tem datumom je bil podatek o kraju rojstva neobvezen.


  Ker podatkov o kraju rojstva v nekaterih uradnih dokumentih ni, morate o kraju rojstva povprašati gosta, praviloma pa bi gostu morali ponuditi obrazec št. 10 (Prijava – odjava gosta), ki je priloga navedenega pravilnika, v katerem je zelo jasno v šestih jezikih izpisan formular, ki ga mora izpolniti gost.


  Celotna zakonodaja je dostopna na spletni strani policije:

 

  

 1. Kaj pomeni za gosta, ki se nastani v mojem apartmaju, 5. točka "novo stalno prebivališče" iz 7. člena Zakona o prijavi prebivališča? Ali je to moj naslov apartmaja?


  V tej točki je zakonodaja resnično malce nerazumljiva. Ob prijavi gostov velja, da je ta podatek kraj in naslov prenočišča, kjer je gost nastanjen, v tem primeru je to naslov vašega apartmaja. Kraj, naslov in ime prenočišča so že vključeni v elektronsko knjigo gostov (t. i. vodilni zapis).

 

  

 1. Zakaj zakonodaja določa, da mora sobodajalec v knjigo gostov vpisovati podatke, ki niso navedeni na javni listini gosta (npr. kaj vpišem v primeru dvojnega državljanstva)?


  Podatek o državljanstvu je razviden iz osebnega dokumenta. To je državljanstvo države, ki je izdala javno listino. Npr.: če gre za osebno izkaznico Slovenije, je oseba državljan Republike Slovenije, če se oseba izkaže s hrvaškim potnim listom ali s hrvaško osebno izkaznico, se vnese hrvaško državljanstvo. Pri dvojnem državljanstvu se upošteva državljanstvo na podlagi države, ki je izdala osebni dokument.

 

  

 1. Ali je treba prijaviti tudi zasebnega gosta? Primer: na obisk pridejo družinski prijatelji ter pri njih doma ostanejo (prespijo) do 14 dni? Kako je s tem v drugih evropskih državah?


  Tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji in se ne nastani v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu, se mora prijaviti pristojni policijski postaji v roku treh dni po prehodu državne meje, odjaviti pa pred odhodom. Lahko se prijavijo sami ali skupaj z gostiteljem. Elektronska prijava ni možna. Policija bo zahtevala:

  • priimek in ime tujca,
  • rojstne podatke tujca in
  • kraj bivanja v tujini.


  Za konkretne informacije o drugih državah se lahko obrnete na njihova veleposlaništva:

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.