Policijske uprave PU Celje Vodje policijskih okolišev
Vodje policijskih okolišev PDF natisni E-pošta
PU Celje - Splošno

 

Policijska postaja Celje

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Tadeja ROBNIK Center in Dolgo Polje
2. Mitja TAVČER (začasno Franci TOPLIŠEK) Lava, Medlog, Ostrožno, Nova vas in Dečkovo naselje
3. Rudi KRESNIK Aljažev hrib, Pod gradom, Savinja, Kajuh, Šlander, Štore, Svetina in Teharje
4. Darko ULAGA Ljubečna, Trnovlje, Škofja vas, Hudinja in Gaberje
5. Bogdan ROBNIK
Vojnik, Frankolovo, Šmartno v Rožni dolini
6. Danilo UNGAR Dobrna in Nova Cerkev

 

 

Policijska postaja Šentjur

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Uroš MALGAJ Mestna skupnost Šentjur, Šentjur - Rifnik, Gorica pri Slivnici, Grobelno, Loka, Prevoje, Vrbno - Podgrad
2. Peter UŽMAH Dramlje, Blagovna, Ponikva, Dolga gora, Kalobje, Planina in občina Dobje

 


Policijska postaja Žalec

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Jasna BOŽIČ Žalec, Vrbje, Petrovče in Levec
2. Anton VENEK Prebold, Sešče, Griže in Liboje
3. Roman JELEN Šempeter, Gotovlje, Galicija in Ponikva pri Žalcu
4. Jakob UDRIH Polzela, Andraž nad Polzelo, Braslovče in Letuš
5. Roman OCVIRK Gomilsko, Tabor, Trnava in Vransko

 


Policijska postaja Mozirje

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Sebastjan MIKLAVŽINA Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji
2. Peter NEUHOLT Ljubno in Gornji Grad
3. Andrej ŠUMAH
Solčava in Luče

 


Policijska postaja Laško

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Bojan ŠIPEK Laško, Rečica pri Laškem in Marija Gradec
2. Robert BEZAMOVSKI Rimske Toplice, Sedraž, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Jurklošter in Z. most
3. Danijel HITER Radeče, Vrhovo, Jagnjenica in Svibno

 


Policijska postaja Slovenske Konjice

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Martin SMOGAVC Vitanje
2. Marjan JELENKO Zreče, Gorenje nad Zrečami, Resnik, Skomarje, Stranice in Dobrovlje
3. Andrej TOMAŽIČ Slovenske Konjice, Bezina, Brdo Vešenik, Gabrovlje, Polene, Zeče
4. Peter KOVŠE Draža vas, Sp. Grušovje, Jernej pri Ločah, Konjiška vas, Loče pri Poljčanah, Sojek - Kamna gora, Špitalič, Tepanje, Zbelovo in Žiče

 


Policijska postaja Velenje

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Aleksander LEVPUŠČEK

MČ Velenje – levi breg – vzhod, MČ Velenje – levi breg – zahod,
MČ Velenje – desni breg, Šalek

2. Uroš MEDVED Stara vas, Staro Velenje, Pesje Podkraj, Kavče, Šentilj
3. Goran HALILOVIČ

Velenje - Gorica, Šmartno, Zgornji Šalek, Konovo, Bevče,
Vinska gora, Paka pri Velenju, Cirkovce, Škale-Hrastovec, Plešivec

4. Zoran STOJKO KREVZEL

Šoštanj, Gaberke, Ravne, Bele vode, Zavodnje, Šentvid, Topolšica,
Skorno – Florjan, Lokovica

5. Roman PAVIĆ Šmartno ob Paki, Paška vas, Rečica ob Paki

 


Policijska postaja Rogaška Slatina

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Bogdan NARAT
Rogatec
2. Darko GROBIN Rogaška Slatina

 


Policijska postaja Šmarje pri Jelšah

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Krsto KRIVOKAPIČ Šmarje pri Jelšah
2. Marko KRČ Podčetrtek
3. Dušan JURGEC
Kozje in Bistrica ob Sotli

 


Policijska postaja Dravograd

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Boštjan HELBL
KS Dravograd in Libeliče
2. Aleš VRABIČ
KS Črneče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje

 


Policijska postaja Radlje ob Dravi

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Bojan VAUKMAN Radlje ob Dravi
2. Silvo IZAK Muta-Vuzenica
3.Janez OTOREPEC Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju

 


Policijska postaja Ravne na Koroškem

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Zvonko URŠNIK

Ravne - Trg, Čečovje, Dobja vas, Naverški vrh, Javornik, Šance, Kotlje,
Brdinje, Podgora, Uršlja Gora, Preški Vrh, Koroški Selovec in Podkraj

2. Zoran KRALJ Prevalje
3. Tomaž STRMČNIK Črna na Koroškem, Mežica

 


Policijska postaja Slovenj Gradec

 

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Mojca AREH
MO Slovenj Gradec, četrtne skupnosti Center, Polje, Stari trg - mesto,
Legen – mesto, Stari trg- mesto, Štibuh
2. Bojan TRIGLAV občina Mislinja, vaške skupnosti Završe, Dovže, Dolič
3. Janez SMOLAK
O Slovenj Gradec, vaške skupnosti Stari trg, Pameče - Troblje, Sele-Vrhe, Gradišče, Podgorje, Razbor, Šmiklavž, Turiška vas, Šmartno, Legen

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.