Sporočila za javnost

Policisti Policijske postaje Tolmin smo tudi letos pred začetkom motoristične sezone skupaj z drugimi soorganizatorji 5. maja 2018 sodelovali pri izvedbi preventivne akcije za voznike motornih koles pod sloganom Skupaj za večjo varnost.

 

Foto6md

 

Foto1md 

Letošnje moto delavnice na poligonu Moto kluba Soča se je udeležilo približno 40 motoristov, ki so pod nadzorom inštruktorjev izvajali spretnostne vaje za krepitev koordinacije ter prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v cestnem prometu. Na poligonu so lahko obnovili svoje znanje in se preizkusili v različnih vajah, kot so vožnja osmice, slalom vožnja med stožci, zaviranje itd.). Obenem so preverili še tehnično brezhibnost motorjev, ustreznost motoristične opreme in zaščitnih sredstev. 

 

Foto8md

 

Foto4md

 

Vaje na poligonu so vodili in koordinirali inštruktorji varne vožnje z motornimi kolesi: Matija Bizjak iz Postaje prometne policije Nova Gorica, pomočnik komandirja Policijske postaje Tolmin Ivica Maksimović ter inštruktorji šole vožnje POB.

 

Vodja policijskega okoliša Policijske postaje Tolmin Jure Kenda, ki že vrsto let aktivno sodeluje na omenjeni moto delavnici med drugim poudarja, da vozniki motornih koles takšno obliko usposabljanja ob začetku vsakoletne motoristične sezone ocenjujejo kot pozitivno in koristno. Tovrstna srečanja s preventivno vsebino ter izmenjava praktičnih in teoretičnih izkušenj na Tolminskem precej prispevajo k dvigu ozaveščenosti ter večji prometni kulturi motoristov in drugih udeležencev v cestnem prometu. Hkrati pa si želi, da bi se moto delavnice na Tolminskem v prihodnje udeležilo večje število mlajših motoristov.

 

foto10md

 

Prisotnim motoristom je v sklopu programa predaval tudi predstavnik zavarovalnice, ki je motoriste poučil o načinu reševanj škodnih primerov iz pristojnosti zavarovalnic oz. obiskovalcem podal informacije o pogojih zavarovanja za primere nesreč in drugih nevšečnostih v cestnem prometu, tako v Sloveniji kot v tujini.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.