Sporočila za javnost

Ekologi brez meja letos ponovno organizirajo vseslovensko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Pridružite se ji lahko tudi sami, in sicer jutri, 15. septembra 2018, ko bo čiščenje okolja potekalo v večini držav sveta, v okviru svetovne akcije za čisti in boljši svet - World Cleanup day 2018. Akcijo pa podpiramo tudi v Policiji, saj se zavedamo problematike onesnaževanja okolja.

 

Tako smo se tudi letos kot partnerji projekta aktivno vključili v akcijo in priskočili na pomoč predvsem pri popisu odlagališč. Tako so policisti v okviru svojega rednega dela pomagali pri evidentiranju črnih odlagališč. Odzivali so se na prijave, kar tudi sicer počnejo v okviru svojih nalog in sporočali GPS koordinate v centralni register črnih odlagališč. Že čez leto, v času prehodnih aktivnosti, so več pozornosti namenjali kršitvam predpisov (iz svoje pristojnosti), ki se nanašajo na varovanje okolja, in ob zaznavi kršitev ustrezno ukrepali (npr. vožnja v naravnem okolju, izpusti snovi v vodotoke in naravo, odmetavanje kakršnih koli stvari iz vozila, kot so cigarete, papir, plastenke, itd.). Predstavniki policije smo sodelovali tudi na strokovnem posvetu o problematiki divjih odlagališč 3. julija 2018. Divja odlagališča - v Sloveniji naj bi jih bilo še vedno okoli 10.000 - so namreč ena izmed oblik okoljskega kriminala, ki obsega tako kazniva dejanja kot prekrške.

 

V soboto, na dan akcije, bomo v okviru službenih nalog namenili pozornost predvsem zagotavljanju varnosti na zbirališčih oz. prevzemnih mestih odpadkov (npr. preprečevanje odklonskih ravnanj s področja javne varnosti). Del naših aktivnosti bo usmerjen tudi v zagotavljanje prometne varnosti oz. večje pretočosti prometa v bližini čiščenja odlagališč. Po vzoru predhodnih sodelovanj v letih 2010 in 2012 pa se bodo čiščenja odlagališč zagotovo udeležili tudi mnogi posamezniki iz policije v svojem prostem času.

 

Spoštovani občani, vljudno vabljeni, da se tudi sami pridružite skupnim prizadevanjem za čistejše okolje!

 

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.04.2019 ob 11:00 IZSTOP 20 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.04.2019 ob 11:00 VSTOP 20 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 14:00 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 09:13 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 14:29 VSTOP 50 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 13:00 VSTOP 30 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 12:30 VSTOP 30 minut
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.04.2019 ob 23:02 VSTOP 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 13:28 VSTOP 30 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 13:15 VSTOP 20 minut
ZAVRČ OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 14:05 VSTOP 20 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.04.2019 ob 14:15 VSTOP 15 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.