Sporočila za javnost

Policijska postaja za izravnalne ukrepe (PPIU) Murska Sobota in Center za sodelovanje varnostnih organov (CSVO) sta 18. septembra 2018 organizirala dan odprtih vrat na sedežu obeh enot v Dolgi vasi.

 

IMG 0002

 

Z dnevom odprtih vrat so širši javnosti predstavili organizacijo, namen, način dela ter ukrepe obeh enot. Predstavniki obeh enot so predstavili organizacijsko shemo v okviru Policije, prostore, v katerih delujejo, ter tehnično opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu.

 

IMG 0014

 

Organizirana je bila tudi kratka predstavitev medijem, kjer je naprej komandir PPIU Murska Sobota podrobneje predstavil področje in koncept dela policijskih postaj za izravnalne ukrepe. Vodja enote CSVO Dolga vas Igor Vrbnjak pa je predstavil prioritetne naloge njihovega centra. Predstavitev medijev je zaključil vodja oddelka iz Sektorja mejne policije na Upravi uniformirane policije Robert More, ki je orisal stanje nedovoljenih migracij na območju celotne države.

 

IMG 0032

 

Vsi prisotni so zaključili, da je delo obeh enot pomemben prispevek k zagotavljanju varnosti na območju Policijske uprave Murska Sobota, kakor tudi na širšem območju Slovenije.

 

Prireditev so obiskali predstavniki PU Murska Sobota, Generalne policijske uprave, zunanji obiskovalci, kakor tudi predstavniki tujih varnostnih organov, tožilstva, vojske, FURS-a, DARS-a ter ostali.

 

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.06.2019 ob 07:45 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.06.2019 ob 06:00 IZSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.