Sporočila za javnost

Policija je pristojna za opravljanje številnih nalog, ki izhajajo iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije in so obenem temeljno poslanstvo policije. V sodelovanju s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške in kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo, ureja in nadzoruje cestni promet ter izvaja druge zakonsko določene naloge.

Svoje naloge opravlja na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Organizacijsko jo zato sestavljajo: generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje. 


GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA  (Organigram

 


POLICIJSKE UPRAVE   (Organigram

 


POLICIJSKA POSTAJA

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.02.2019 ob 17:23 IZSTOP 2 uri 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.02.2019 ob 14:00 VSTOP 1 ura 30 minut
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.02.2019 ob 19:45 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.