Sporočila za javnost

znakPPE

DSC 4543

Posebno policijsko enoto lahko ali za izvajanja nalog ali za usposabljanje aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave.

DSC06506

PPE se lahko aktivira samo pod natančno določenimi pogoji, in sicer za opravljanje določenih, praviloma zahtevnejših nalog policije, ko je za izvedbo naloge potrebno usklajeno delovanje večjega števila policistov, ki nalogo izvajajo kot enota, pod enotnim vodstvom in s posebno opremo. Enoto se lahko aktivira tako za vnaprej načrtovane kot tudi za  nenačrtovane in nepredvidljive situacije, ki zahtevajo takojšnjo reakcijo in sklic enote za izvajanje nalog.

PPE se praviloma aktivira za izvajanje policijskih nalog pri:

  • vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda in miru na javnih zbiranjih ter ob drugih napovedanih ali nenapovedanih dogodkih (športne prireditve, demonstracije, protestni shodi …),
  • hujših nasilnih kaznivih dejanjih,
  • izvedbi varnostnih akcij ali poostrenih nadzorih s področja vzdrževanja javnega reda, varovanja državne meje in področja kaznivih dejanj,
  • naravnih, ekoloških in drugih nesreč (potresi, poplave, obsežnejše prometne, železniške, letalske in druge nesreče, izlitje nevarnih snovi, pojav radioaktivnega sevanja …),
  • drugih aktivnostih (obsežnejše iskalne akcije, blokade območja, asistence, hišne preiskave …).

IMG 3629

IMG 1546

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.05.2019 ob 20:00 VSTOP 1 ura
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.05.2019 ob 17:16 VSTOP 20 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.