Sporočila za javnost

 

Sektor za razvoj in sistemske naloge opravlja naloge na področjih:

 • izvajanja pomembnejših sistemskih projektov s področja policijskega dela, organiziranosti policije in učinkovitega vodenja policijskih enot;
 • delovanja delovnih skupin in projektne pisarne;
 • strokovnopravnih nalog;
 • razvijanja organizacije in metod policijskega dela;
 • uporabe modelov poslovne odličnosti, meril za ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter uvajanja »dobrih praks« v policiji;
 • zmanjševanja administrativnega dela ter zbiranja, obdelave in hrambe podatkov;
 • podeljevanj priznanj Policije.

 

Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih:

 • organizacije, kadrovskega načrta in sistemizacije delovnih mest v policiji;
 • upravljanja s človeškimi viri;
 • zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
 • kadrovanja v policiji;
 • načrtovanja in porabe finančnih sredstev.

 

Oddelek za načrtovanje in analitiko opravlja naloge na področjih:

 • analiziranja varnostnih dogodkov in izdelave varnostnih ocen;
 • preučevanja družbenih pojavov, ki vplivajo na varnost in policijsko delo;
 • srednjeročnega in letnega načrtovanja dela policije;
 • periodičnega poročanja o delu policije;
 • priprave metodologij, izdelave analiz, načrtovanja in poročanja.

 

Oddelek za razvoj opravlja naloge na področjih:

 • razvoja in uvajanja novih metod in oblik dela;
 • optimiziranja policijskih in administrativnih opravil.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.05.2019 ob 20:00 VSTOP 1 ura
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.05.2019 ob 17:16 VSTOP 20 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.