Sporočila za javnost

Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje na Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi je nedavno pripravil zloženko o izsiljevanju lastnikov in najemnikov donosnejših gostinskih in drugih lokalov.

Prek sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah po Sloveniji je zloženko poslal gostinskim in drugim lokalom na območju posameznih policijskih enot.

Tovrstnih kaznivih dejanj zaradi različnih vzrokov oškodovanci najpogosteje ne naznanjajo, zato jih policisti poskušamo s to potezo spodbuditi, da bi se odločili drugače in kaznivo dejanje vendarle naznanili policiji.

Slovenski policisti se velikokrat srečujejo z izsiljevanjem, ko storilci kaznivih dejanj z nasilnimi metodami, denimo z grožnjo ali s fizično silo, od lastnikov podjetij oziroma najemnikov in lastnikov donosnejših lokalov zahtevajo plačilo varovanja lokalov (t. i. reketiranje). V ozadju so pri tem lahko dejanski ali celo namišljeni dolgovi. Izsiljevalci zahtevajo od podjetnikov plačilo velikih zneskov in s tem onemogočajo normalno poslovanje lokala ali podjetja. Z izsiljevanjem se ukvarjajo posamezniki ali skupine izsiljevalcev. Po naših izkušnjah izsiljevalci od žrtve zahtevajo vedno več denarja, zato plačilo takega "dolga" ali "varščine" ni rešitev.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.05.2019 ob 20:00 VSTOP 1 ura
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.05.2019 ob 17:16 VSTOP 20 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.