Sporočila za javnost

Večjih dogodkov na državni ravni, kot so npr. uradni obiski visokih predstavnikov tujih držav ali mednarodne ministrske konference v Sloveniji, se navadno udeleži tudi več varovanih oseb, ki nato potujejo v varovanih kolonah s policijskim spremstvom. Voznike opozarjamo, da morajo upoštevati navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Zaradi potovanja varnostnih kolon s policijskim spremstvom lahko policisti izvajajo krajše mobilne zapore, na določenih relacijah po državi pa je takrat lahko tudi nekoliko povečan promet. 

Da bi zagotovili čim boljšo pretočnost prometa in povečali varnost cestnoprometnih udeležencev, promet na teh relacijah urejamo policisti. 

Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi svetilkami

Vozniki morajo takoj ustaviti svoje vozilo, drugi udeleženci cestnega prometa pa se morajo takoj umakniti z vozišča ter dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak, in vozilu oz. vozilom, ki ga spremljajo. Vozniki morajo ustaviti svoja vozila ob robu ali zunaj vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko mimo odpelje vozilo oz. ko mimo odpeljejo vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje znak z rdečo in modro svetilko.

 

 

 

  

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.05.2019 ob 20:00 VSTOP 1 ura
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.05.2019 ob 17:16 VSTOP 20 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.