Sorodne objave

Izjava o dostopnosti 22. september 2020
Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

Postopek izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov teče po določbah Zakona o tajnih podatkih (ZTP) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Dovoljenja izdaja generalni direktor policije osebam, ki bodo dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v Policiji. Postopke izdajanja dovoljenj in varnostnega preverjanja izvajajo uradne osebe, ki jih je generalni direktor policije določil izmed policistov centra za zaščito podatkov urada za informatiko in telekomunikacije generalne policijske uprave.