Sorodne objave

Izjava o dostopnosti 22. september 2020
Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Izdaja varnostnega dovoljenja organizaciji

Postopek izdaje varnostnega potrdila organizaciji poteka po določbah Zakona o tajnih podatkih (ZTP)  in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Policija varnostno dovoljenje izda dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, ki se jim tajni podatki policije posredujejo zaradi izvršitve naročila policije. Preverjanje izpolnjevanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja izvajajo policisti centra za zaščito podatkov urada za informatiko in telekomunikacije generalne policijske uprave.