OBVESTILO

S 1. decembrom 2017 je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) poenostavila postopek prijave in odjave gostov. Vzpostavila je namreč nov sistem sporočanja podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). Vzpostavila je tudi register nastanitvenih obratov (RNO).

 • Registrirani gostitelji podatke po novem sporočajo le enkrat, zgolj na AJPES, prek aplikacije eTurizem. Več >>
 • Gostitelji, ki nimajo registrirane dejavnosti, pa svoje goste prijavijo Policiji, prek elektronskega sistema policije za prijavo gostov. Več >>

 

Pogosta vprašanja glede poročanja o gostih in prenočitvah 

 1. Kje se oddajajo podatki iz knjige gostov po novem? Je treba namestiti novo aplikacijo na računalnik?
 2. Ali bo način poročanja po novem drugačen? Potrebujem za to pomoč informatika?
 3. Kje se uredi pooblastilo za oddajanje podatkov prek spletne aplikacije eTurizem?
 4. V kolikšnem času je treba sporočati podatke o novem gostu? Kako podatke popravim?
 5. Ali po novem ne bo nobene možnosti za sporočanje podatkov o gostih in prenočitvah po fizični poti (na papirju) in bo možno izključno elektronsko poročanje?
 6. Gostitelj ima 4 obstoječe nastanitvene objekte in 1 nov objekt. Kdaj začne sporočati podatke o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem? Kako naj sporoča podatke za goste, ki so nastanjeni npr. v obdobju med 25. 12. 2017 in 5. 1. 2018?
 7. Ali bo mogoča uporaba aplikacije eTurizem preko telefona/tablice?
 8. Ali je mogoča oddaja podatkov za več gostov hkrati preko spletnega servisa, ki ga AJPES podpira za večje gostitelje. Kdo sploh so večji gostitelji?
 9. Ali poročevalec v aplikaciji eTurizem prejme potrdilo, da je gosta prijavil oz. oddal, podobno kot se je do sedaj potrdilo prejemalo ob prijavi gosta preko aplikacije eGost?
 10. Ali gostitelj lahko dostopa do oddanih dnevnih/mesečnih poročil? Kako je slednje v primeru elektronske knjige gostov?
 11. Katero uro odhoda gosta naj navedemo v primeru dnevnega masovnega števila prihoda gostov (npr. v hotelih ali v večjih apartmajskih naseljih), saj je nemogoče določiti uro odhoda gosta ob njegovi prijavi? Gost si lahko tudi premisli in zapusti nastanitveni obrat ob kateri koli uri, zato je uro odhoda vsakega gosta posebej nemogoče nadzirati (npr. gost lahko plača nastanitev vnaprej, po odhodu brez vednosti receptorja pusti ključe/kartico in odide). Kako to razlaga Policija?
 12. Kako poročajo planinski domovi? Ali morajo poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali po starem sistemu?
 13. Ali bo gostitelj prejel avtomatični obračun turistične takse po posameznih nastanitvenih obratih za namen nakazila občini?
 14. Ali aplikacija eTurizem avtomatizira »oprostitev« turistične takse glede na datum rojstva gosta (npr. otroci do 7. leta ne plačajo turistične takse)?
 15. Kako se obračuna znesek turistične takse za otroke v kampih?
 16. Kako se opredeljuje plačilo turistične takse za goste na postajališčih za avtodome?
 17. Kaj je pomožno ležišče? Zakaj bi gostitelj sploh evidentiral dodatna oz. pomožna ležišča?
 18. V mesečnem statističnem poročanju se uporablja terminologija »stalna« in »pomožna« ležišča, medtem ko se v turističnih nastanitvah uporabljata izraza »osnovna« in »dodatna« ležišča. Ali je možno spremeniti poimenovanje ležišč?
 19. Kaj je nedeljiva nastanitvena enota in kako se pravilno izračuna število prodanih nedeljivih nastanitvenih enot?
 20. Kaj je v kampu nedeljiva nastanitvena enota? Kako se jo računa v mesečnem statistično poročanju? Kaj je pomožno ležišče v kampu?

 

Vsi odgovori so objavljeni na spletni strani AJPES, v rubriki Poročanje o gostih in prenočitvah.

 


Pogosta vprašanja glede registra nastanitvenih obratov

 1. Kdaj sobodajalec vpiše nastanitveni obrat v register, če obratuje le tri (ali več) mesecev v letu, npr. od junija do avgusta? Ali velja, da mora tak sobodajalec nastanitveni obrat registrirati najkasneje do 28. 2. 2018, ali ga lahko registrira, ko ponovno prične z obratovanjem?
 2. Kaj naredi sobodajalec v primeru zaprtja dejavnosti? Ali mora ob ponovnem odprtju ponovno na novo vpisati nastanitveni obrat v register ali je dovolj, da sproti spreminja status obratovanja že prijavljenega nastanitvenega obrata?
 3. Ali lahko ponudnik nastanitvene dejavnosti, ki razpolaga z več nastanitvenimi obrati, za vsakega posebej določi, ali je posamezni obrat aktiven ali ne?
 4. Bo register dostopen tudi v tujih jezikih ali samo v slovenskem jeziku?
 5. Kako ravnati v primeru, ko en nastanitveni obrat upravljata dva izvajalca nastanitvene dejavnosti (npr. vsak pol leta, ali vsak 3 mesece)? Ali se morata oba vpisati v register?
 6. Ali se lahko nastanitveni obrat vpiše v register preko telefona/tablice?
 7. Izvajalec nastanitvene dejavnosti v enem objektu oddaja na primer: 1 apartma s 3 zvezdicami, 1 apartma s 4 zvezdicami in 1 sobo z 2 zvezdicama. Kako naj se tak obrat kategorizira ob vpisu v register?
 8. Lastnik hiše oddaja sobe študentom za obdobje študijskega leta, cca 9 mesecev. Ali bo tudi zanj veljalo poročanje in registracija nastanitvenega obrata v register?
 9. Kaj vpišem kot naziv nastanitvenega obrata?
 10. V kampu imamo 16 kampirnih mest, 3 alpske hišice (glamping) in večje šotorišče. Kaj vnesti kot število stalnih ležišč, če imamo stalna ležišča le v alpskih hišicah (12 postelj)?
 11. Na istem naslovu imamo sobe in apartma, vsi imajo enako kategorijo (npr. 3*). Ali je potrebno v register vpisati dva nastanitvena obrata ali zadostuje, da vpišemo en nastanitveni obrat z več nedeljivimi enotami?
 12. Kdaj se moram prijaviti v poslovni register in register nastanitvenih obratov, če bi začel sobe ponovno oddajati s 1. 5. 2018?
 13. S 1. 1. 2018 bi začel z oddajo sob, ampak nastanitvenega obrata še nimam registriranega. Ali lahko oddam vlogo za vpis nastanitvenega obrata preko spletne strani? Nastanitveni obrat bi želel vpisati pred 1. 1. 2018. Na kakšen način lahko to uredim, da do 1. 1. 2018 še ne bi bil zavezan za oddajanje poročil?
 14. Kako lahko vpišem nastanitveni obrat v Register nastanitvenih obratov in kateri podatki se vpisujejo v Register nastanitvenih obratov?
 15. Ali lahko izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki nima kvalificiranega digitalnega potrdila, pooblasti drugo osebo, da izvede postopek vpisa nastanitvenega obrata v register?
 16. Kje pridobim digitalno potrdilo?
 17. Komu, ki sedaj poroča prek sistema eGOST, nastanitvenega obrata ni treba vpisati v Register nastanitvenih obratov in poročati po novem, ampak bo tudi v prihodnje prijavljal goste samo Policiji?
 18. Dijaški dom v času šolskih počitnic deluje kot mladinski hotel (youth hostel) za vse zainteresirane stranke. Katero vrsto nastanitvenega obrata je treba izbrati pri vpisu nastanitvenega obrata v register?

 

Vsi odgovori so objavljeni na spletni strani AJPES, v rubriki Register nastanitvenih obratov.