Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem

 

 Navodila za avtorje prispevkov v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo

 

Dolžina prispevkov:

  1. Izvirni članki - izvirni in pregledni znanstveni članki) naj obsegajo do 50.000 znakov s presledki. Članki morajo biti opremljeni s povzetki v slovenskem in angleškem jeziku, ki morajo biti identični. Povzetki so praviloma dolgi 15 do 20 vrstic in naj bodo kratka obnova članka. Empirični članki morajo biti strukturirani v zaporedju: teoretična izhodišča, metoda, rezultati in razprava (IMRaD).
  2. Prispevki v rubrikah Zapisi, Iz prakse ali Od drugod ne smejo presegati 30.000 znakov s presledki.
  3. Recenzije, ocene in prikazi lahko obsegajo do 15.000 znakov s presledki.
  4. Za dolžino drugih prispevkov se je treba dogovoriti z odgovornim urednikom.


Naslovi prispevkov in podatki o piscu

Naslovi člankov naj bodo kratki, jasni in sporočilni. Pod naslovom sta navedena ime in priimek pisca. Znanstveni naslov oz. stopnjo izobrazbe, delovno mesto in ime ustanove, v kateri je avtor zaposlen in njen naslov so navedeni v opombi pod črto.

Prikazi, ocene in recenzije vsebujejo v naslovu podatke o avtorstvu, izvirni naslov dela, slovenski naslov dela v oklepaju (kadar gre za tuje knjige), kraj izida, ime založbe ter število strani. Pisec recenzije je naveden pod besedilom z imenom, priimkom, znanstvenim naslovom.

Pri drugih besedilih je pisec naveden na koncu besedila z imenom in priimkom.


Podnaslovi v prispevku

Daljši prispevki naj bodo zaradi preglednosti razdeljeni na manjše smiselne celote s svojimi naslovi. (Pod)naslovi naj bodo pisani z malimi črkami (razen začetnice in imen) in poudarjeno (krepko).


Tabele, grafikoni in slike

Tabele naj bodo pripravljene v MS Word ali MS Excel formatu. Fotografije, grafični prikazi in slike naj bodo v jpg ali pdf formatu, široke največ 16 cm.


Opombe pod črto in citiranje

Opombe so v besedilu označene z zaporednimi številkami, nadpisanimi na ustreznem mestu in so po enakem vrstnem redu razvrščene pod besedilom. Namenjene so le natančnejšemu pojasnjevanju vsebine dela besedila in ne navajanju vira (citiranju). V besedilu se navaja (citira) v oklepaju, npr. (Maver, 1997 : 45) oz. v skladu z APA slogom pisanja znanstvenih člankov. Primeri citiranja in sloga seznama literature so na voljo spodaj, pod Literaturo.


Članke za objavo v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo uredništvo sprejema na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. v formatu .doc ali docx.


Literatura

Seznam literature naj vsebuje le v besedilu navedene vire, urejene po abecednem redu. Celotno navajanje literature mora biti v skladu s sistemom APA


Navajanje literature:

Vrsta vira Literatura Navajanje v besedilu
Knjige
   en avtor
Newman, O. (1972). Defensible space. New York: Macmillan. (Newman, 1972)
Knjige
   dva avtorja
Osterburg, J. W. in Ward, R. H. (2000). Criminal investigation: A method for reconstruction the past (3rd ed.). Cincinnati: Anderson Publishing. (Osterburg in Ward, 2000)
Knjige
   tri do pet avtorjev
Smallbone, S., Marshall, W. L. in Wortley, R. (2008). Preventing child sexual abuse, evidence, policy and practice. Devon: Willan Publishing. Prva navedba: (Smallbone, Marshall in Wortley, 2008)
Naslednje navedbe: (Smallbone et al., 2008)
Knjige
   šest ali več avtorjev
Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Reims, H., Robertson, A., Taylor, D. et al. (1982). How to stay younger while growing older: Aging for all ages. London: Macmillan. (Cooper et al., 1982)
Knjige
   avtor ni naveden
Oxford essential world atlas (3rd ed.). (1996). Oxford: Oxford University Press. (Oxford essential world atlas, 1996)
Poglavja v knjigi oz. zborniku Kornhauser, P. in Gostiša Kornhauser, A. (2006). Nasilje nad otrokom v družini. V J. Balažic in P. Kornhauser (ur.), Zloraba in nasilje v družini in družbi, XII. spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega (str. 83-97). Ljubljana: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete. (Kornhauser in Gostiša Kornhauser, 2006)
Članki v reviji
(samo letnik)
Taylor, M., Holland, G. in Quayle, E. (2001). Typology of peadophile picture collections. The Police Journal, 74, 97-107. Prva navedba: (Taylor, Holland in Quayle, 2001)
Naslednje navedbe: (Taylor et al., 2001).
Članki v reviji
(letnik in številka)
Spaseski, J. (2009). Private security as an integral part of the single security system. Varstvoslovje, 11(2), 305-315. (Spaseski, 2009)
Gesla v enciklopediji Pittau, J. (1983). Meiji constitution. V Kodansha encyclopedia of Japan (Vol. 2, str. 1-3). Tokyo: Kodansha. (Pittau, 1983)
Članki v časopisu Felc, M. (10. 7. 2009). Pojasnili tudi razloge za sodne zaostanke. Delo, str. 7. (Felc, 2009)
Zakoni, predpisi ipd. Zakon o policiji. (1998). Uradni list RS, (49/98). (Zakon o policiji, 1998)
Elektronski viri Knjige:
Standing, A. (2006). Organised crime: A study from the cape flats. Pridobljeno na http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3&slink_id=4122&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3
(Standing, 2006)
Članki v elektronski reviji:
Willison, R. (2006). Understanding the offender/environment dynamic for computer crimes. Information Technology & People, 19(2). Pridobljeno na http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1610190203.pdf
(Willison, 2006)
Dokumenti in poročila:
Organization for Economic Co-operation and Development. (2001). Trends in international migration: Continuous reporting system on migration:Annual report. Pridobljeno na http://www.oecd.org/dataoecd/23/41/2508596.pdf
Prva navedba:(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2001)
Naslednje navedbe:
(OECD, 2001)