Dne 27.12. 2007 so se na mejni črti na mednarodnem mejnem prehodu Jelšane na tradicionalnem novoletnem srečanju zbrali predstavniki policije in carine, ki delajo na območju občine Ilirska Bistrica ter sosednjih občin na območju Republike Hrvaške.


071231-PredNovoletnoSrecanje01

Predstavniki Slovenije


Srečanja so se udeležili tudi člani občinskih vodstev z obeh strani meje. Tako so bil iz občine Ilirska Bistrica prisotni župan Anton ŠENKINC, direktorica občinske uprave Tatjana URBANČIČ, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Ivan BARBA in občinski svetnik in predsednik posvetovalnega telesa župana občine Ilirska Bistrica Igor ŠTEMBERGER. Iz občine Matulji (RH) pa Bruno FRLAN, načelnik občine in iz občine Klana (RH) načelnik Ivan ŠNAJDER.


Gostitelja letošnjega srečanja je bil načelnik občine Matulji gospod Bruno FRLAN, ki je v nagovoru poudarila pomen sodelovanja policije in civilnih oblasti. Pohvalil je dosedanje dobro sodelovanje med varnostnimi organi obeh držav v prepričanju, da bo tako tudi v prihodnje,  predvsem v korist prebivalstvu z obeh strani meje, ki  jih  povezujejo, kulturne, družinske in gospodarske vezi.


071231-PredNovoletnoSrecanje02

Izmenjava daril med županom občine Ilirska Bistrica in načelnikom občine Klana


Po pozdravnih besedah župana občine Ilirska Bistrica so si predstavniki z obeh strani državne meje izmenjali priložnostna darila ter nadaljevali z neformalnim srečanjem v prijetnem okolju na območju Rupe.

 

Zlatan KOVAČEVIČ
Komandir Postaje mejne policije Jelšane