Na prireditvi ob zaključku preventivnega projekta Pasavček so sodelovali tudi policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem. Prireditev sta v sodelovanju z občinskim svetom za preventivo na Ravnah na Koroškem organizirali tamkajšnji Osnovna šola Koroški jeklarji in Osnovna šola Prežihovega Voranca.

Zaključne prireditve 24. marca 2010 se je udeležilo veliko otrok in staršev, ki so z zanimanjem spremljali predstavitve o pravilni uporabi varnostnih pasov, ki so jih pripravili demonstratorji republiškega sveta za preventivo. Tako starši kot otroci so se naučili pravilnega pripenjanja z varnostnimi pasovi, kar je tudi osnovni cilj projekta Pasavček.

Na prireditvi sta sodelovala Renato Placet in Zvonko Uršnik, vodji policijskih okolišev na območju PP Ravne na Koroškem, ki skrbita za izvajanje preventivnih nalog v osnovnih šolah sta otrokom in staršem svetovala glede pomena uporabe varnostnih pasov.

1

4

Predstavitev na Osnovni šoli Koroški jeklarji Ravne na Koroškem

 

2

3

Predstavitev na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

 

Miroslav Črešnik, pomočnik komandirja PP Ravne na Koroškem, je otrokom in njihovim staršem predvajal posnetke, ki prikazujejo, kako nevarno je, če vozniki ali njihovi sopotniki med vožnjo niso pripeti z varnostnimi pasovi. Opozoril je, da lahko le dosledna uporaba varnostnih pasov zmanjša posledice telesnih poškodb v prometnih nesrečah. Na prireditvi sta sodelovala tudi mag. Jelka Klemenc in Beno Kotnik iz Sveta za preventivo občine Ravne na Koroškem.

Sodelovanje pri različnih preventivnih projektih je med prednostnimi nalogami policistov PP Ravne na Koroškem, zato bodo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje.