Med 13. in 15. septembrom 2019 je slovenska policija uspešno opravila še eno od zahtevnih varovanj, in sicer visokih gostov, ki so se udeležili zasedanja Vojaškega odbora zveze Nato. Na zasedanju je sodelovalo okoli 400 tujih visokih gostov iz celotne Evrope, kar je z vidika zagotavljanja varnosti in logističnih priprav izjemno zahteven izziv.

Priprave so se začele že v letu 2018, saj je bilo treba strateško in operativno uskladiti delovanje Slovenske vojske in policije. Osrednjo vlogo pri načrtovanju aktivnosti policije je imela Uprava za policijske specialnosti s Centrom za varovanje in zaščito, sodelovale so tudi Specialna enota, Letalska policijska enota in Posebna policijska enota.

IMG 0160

Neposredno operativno izvedbo je vodila in koordinirala operativna skupina, sestavljena iz policistov in vojaškega osebja. Na strateški ravni pa je dogodek koordiniral operativni štab na Generalni policijski upravi, v katerem so sodelovali policisti iz različnih notranjih organizacijskih enot. Pri spremstvu varovanih kolon, na trasah varovanj in v operativnem štabu pa so sodelovali tudi policisti in kriminalisti iz vseh osmih policijskih uprav. Urad za informatiko in telekomunikacije GPU pa je za učinkovito vodenje in izvedbo varovanja zagotavljal kakovostno informacijsko in telekomunikacijsko podporo.

IMG 9995

Policisti so varovali kolone varovanih oseb in objekte ter sodelovali pri zavarovanju tras potovanj varovanih oseb. Varovanje je potekalo tekoče in brez kakršnih koli posebnosti, v večini primerov so policisti izvajali kratkotrajne mobilne zapore. V veljavi je bila tudi nekajurna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in vozil z nevarnim blagom, ki je v najmanjši možni meri vplivala na pretočnost prometa.

IMG 0121

Varovanje večdnevnega dogodka je bilo opravljeno na najvišji možni ravni, kar kaže na odlično usposobljenost slovenske policije in zgledno povezanost ter sodelovanje med policijo in Slovensko vojsko.

IMG 0278

 

IMG_0012.JPG IMG_0035.JPG IMG_0063.JPG

IMG_0121.JPG IMG_0137.JPG IMG_0160.JPG

IMG_0169.JPG IMG_0232.JPG IMG_0250.JPG

IMG_0278.JPG IMG_0351.JPG IMG_0382.JPG

IMG_0641.JPG IMG_0654.JPG IMG_9463.JPG

IMG_9537.JPG IMG_9639.JPG IMG_9873.JPG

IMG_9995.JPG _MG_9725.JPG _MG_9750.JPG