V policiji smo bili v preteklosti zaradi narave svojega dela večkrat že izpostavljeni pogosto neupravičenim kritikam in diskreditacijam. V zadnjem času pa so posamezni politiki in z njimi povezana glasila prestopili mejo dopustnega in sprejemljivega ter poimensko "pribijajo na pranger" in žalijo konkretne preiskovalce.

Zapis predsednika ene od političnih strank v povezavi z vabilom, ki je bilo vročeno osebi, osumljeni javnega spodbujanja sovražnosti na družbenem omrežju Facebook, je pod nivojem kulturnega dialoga in nedopusten pritisk na delo kriminalista, ki strokovno in zakonito opravlja svoje naloge. Samo javno angažiranje v povezavi s konkretnim dogodkom pa tudi zgovorno riše kontekst v zadnjem času zelo popularnih vaških straž.

Tovrstne primere diskreditacij policistov razumemo izključno kot preusmerjanje pozornosti od zakonitega policijskega dela. Vodstvo policije stoji za policisti, ki bodo kljub diskreditacijam in številnim drugim pritiskom odločno nadaljevali s strokovnim delom.