V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je danes, 8. aprila 2020, za v. d. direktorja Uprave kriminalistične policije imenoval Vojka Urbasa.

IMG 6532

Z leve: vršilec dolžnosti direktorja Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas, dosedanji direktor Uprave kriminalistične policije mag. Boštjan Lindav in v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner

Vojko Urbas je v policiji zaposlen 34 let, od tega 19 let v Upravi kriminalistične policije. Leta 1986 se je kot diplomant Fakultete za elektrotehniko zaposlil v policiji, in sicer najprej na področju informatike in telekomunikacij, kjer je leta 1995 prevzel vodenje oddelka za prenosne in varovalne sisteme. V tem letu se je vpisal tudi na izredni univerzitetni študij Fakultete za organizacijske vede, ki ga je leta 1999 uspešno končal. Med tem pa je, leta 1997, prevzel vodenje oddelka za specialno operativno tehniko.

IMG 6513

Konec leta 2007 je postal vodja Sektorja za posebne naloge v Upravi kriminalistične policije, leta 2016 pa se je zaposlil v vodstvu Sektorja za operativno tehnične sisteme v Uradu za informatiko in telekomunikacije, kjer je nazadnje delal.

Urbas je za svoje delo prejel številna priznanja, od bronastega in srebrnega priznanja za pomembne zasluge pri krepitvi varnosti, do zlatega ščita policije za dolgoletne razvojno-raziskovalne prispevke v policiji.

IMG 6529

Vojko Urbas bo kot vršilec dolžnosti začasno vodil skoraj tisoč slovenskih kriminalistk in kriminalistov, in sicer vse do vrnitve mag. Branka Japlja, ki je trenutno na delu v tujini.

Dosedanji direktor kriminalistične policije mag. Boštjan Lindav bo v vodstvu policije prevzel vlogo svetovalca v. d. generalnega direktorja policije, in sicer za področje kriminalitete. Na strateški ravni bo koordiniral nujne ukrepe Policije pri pospešenem odkrivanju tihotapljenja ljudi in odkrivanju gospodarske kriminalitete. Zadolžen bo tudi za strateško sodelovanje z ostalimi varnostnimi službami v Sloveniji in tujini.

Lindav ima namreč bogate operativne in vodstvene izkušnje, pod njegovim vodenjem pa je kriminalistična policija v zadnjih letih beležila izjemne uspehe, nekateri so bili tudi mejnik v zgodovini kriminalističnega preiskovanja. Tako je denimo policija januarja letos zaključila več kot dve leti trajajočo kriminalistično preiskavo, s katero je razbila mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami. Prijetih je bilo več osumljencev, zaseženih pa kar 125 kg amfetamina, več deset kilogramov drugih vrst drog, več kosov orožja in preko 240.000 evrov gotovine.

IMG 6517

Novembra lani sta odmevali dve večji preiskavi. Razkritje madžarske mednarodne kriminalne združbe je prineslo količinsko največji zaseg heroina - kar 730 kilogramov - na ozemlju Slovenije od njene osamosvojitve. Prav tako novembra so ljubljanski kriminalisti razkrili usklajeno delovanje več deset tehničnih preglednikov, ki so jemali podkupnine v zameno za potrditev tehnične brezhibnosti vozil, ki so bila v resnici tehnično oporečna. Koprski kriminalisti pa so oktobra lani razbili mednarodno kriminalno združbo, ki se je že dlje časa ukvarjala s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov z območja Bosne in Hercegovine in Srbije preko Hrvaške in Slovenije v Italijo. V začetku leta 2019 so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada po več kot dve leti trajajoči preiskavi skupaj s policisti in kriminalisti več policijskih uprav razkrili združbo, ki se je pod pretvezo izvajanja gospodarske dejavnosti ukvarjala z zlorabo prostitucije, utemeljeno pa je bila osumljena še trgovine z ljudmi ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Tovrstnih primerov uspešno zaključenih zahtevnih, dalj časa trajajočih, tudi mednarodno koordiniranih preiskav je še več, zato se je v. d. generalnega direktorja Anton Travner mag. Boštjanu Lindavu zahvali za odlično preteklo delo in izrazil zadovoljstvo pred prihodnjim sodelovanjem. Novemu vodji Uprave kriminalistične policije Vojku Urbasu pa je zaželel veliko uspeha ob zahtevni nalogi, ki jo prevzema.

IMG_6513.JPG IMG_6516.JPG IMG_6517.JPG

IMG_6521.JPG IMG_6525.JPG IMG_6529.JPG

IMG_6532.JPG