V okviru vseevropske kampanje, s katero države članice opozarjamo na pomen prijavljenega in zakonitega dela, tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo predstavlja svoje pristojnosti.

Kot so zapisali, mora za zakonito opravljanje dela obstajati ustrezna pravna podlaga, na podlagi katere se takšno delo lahko tudi opravlja. Delovno razmerje je osnovna oblika za opravljanje dela, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih. Gre za razmerja, ki se sklepajo s pisno pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

Inšpektorat za delo namenja pozornost različnim oblikam dela v nasprotju s predpisi, ki jih delavci večinoma ne opravljajo v okviru delovnega razmerja, pri čemer to ni njihova prostovoljna odločitev, tako na preventivni ravni kot tudi v okviru usmerjenih akcij oziroma poostrenih nadzorov.

Več o tem na spletni strani inšpektorata za delo.

Campaign posters SI imej korist7