Novica je posodobljena 7. septembra 2021.

Objavljamo pojasnilo glede vstopa v Slovenijo zaradi tranzita v drugo državo, saj v zvezi s tem prejemamo veliko vprašanj (na primer državljani Bosne in Hercegovine sprašujejo, kako je s potovanjem k sorodnikom ali na delo v Nemčijo in Avstrijo ...).

Pomembno!

Tranzit čez Slovenijo: izjema za vstop brez pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) je do nadaljnjega še vedno veljavna.

Slovenija s 16. avgustom uvedla obrazec za sledenje letalskih in ladijskih potnikov.

 

Informacije v času koronavirusa

Vse informacije o spremembah odloka in pogojih za vstop v Slovenijo najdete na vladnem portalu: Prehajanje meja .

 

Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo!

Predhodnih dovoljenj za vstop in tranzitiranje čez ozemlje Republike Slovenije ne izdajamo. Pogoji za prehajanje meje (vstop in tranzit v/preko Republike Slovenije) se namreč preverjajo na mejnem prehodu, ob izvajanju mejne kontrole na dan prestopa meje.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo

Tranzitni potniki in potniki v mednarodnem in potniškem prometu lahko zaenkrat v Slovenijo vstopijo brez pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani). Ob vstopu v Slovenijo morajo nedvomno izkazati, da je namen vstopa le tranzit čez Slovenijo. Na mejnem prehodu morajo predložiti veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) in dokument o namenu in cilju tranzita (samo za nerezidente EU).

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Tujcem, ki nimajo prebivališča v Sloveniji in ob prehodu meje povejo, da so pozitivni na SARS-CoV-2 ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 - tudi, če ne izpolnjujejo pogoja PCT - se dovoli tranzit čez Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ, če potujejo brez vsakega ustavljanja, z lastnim prevoznim sredstvom in če ob vstopu v Slovenijo nedvomno izkažejo, da je namen njihovega vstopa le tranzit čez Slovenijo. Pri tem pa je pogoj vstopa tudi, da je takšno osebo pripravljena sprejeti sosednja država.

Tranzit čez Slovenijo v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena

Prav tako pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjujejo pogoje. Tem osebam policija na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Kaj pomeni tranzit?

Tranzit pomeni, da mora oseba, ki zgolj potuje čez ozemlje Slovenije v drugo državo, pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočitev.

Povezane vsebine

Kontakt za informacije v času koronavirusa

Informacije glede prehajanja državne meje

Na vladnem portalu gov.si zbrane informacije o prehajanju meja