Novica je posodobljena 14. julija 2021.

Objavljamo pojasnilo glede vstopa v Slovenijo zaradi tranzita v drugo državo, saj v zvezi s tem prejemamo veliko vprašanj (na primer državljani Bosne in Hercegovine sprašujejo, kako je s potovanjem k sorodnikom ali na delo v Nemčijo in Avstrijo ...).

Pomembno!

Po 15. avgustu 2021 bo pogoj PCT obvezen tudi za vse tranzitne potnike in voznike tovornih vozil. Do takrat pa velja prehodno obdobje, ko se za tranzit in mednarodni transport dovoli vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT. Več informacij v sporočilu za javnost: Uvedeno prehodno obdobje glede novih pogojev za tranzit 

 

Informacije v času koronavirusa

Vse informacije o spremembah odloka in pogojih za vstop v Slovenijo najdete na vladnem portalu: Prehajanje meja .

 

Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo!

Predhodnih dovoljenj za vstop in tranzitiranje čez ozemlje Republike Slovenije ne izdajamo. Pogoji za prehajanje meje (vstop in tranzit v/preko Republike Slovenije) se namreč preverjajo na mejnem prehodu, ob izvajanju mejne kontrole na dan prestopa meje.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo bo po 15. avgustu možen le ob pogoju PCT

Od vključno 16. avgusta 2021 dalje bodo morali tudi tranzitni potniki in potniki v mednarodnem in potniškem prometu izpolnjevati pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani). Poleg veljavne potovalne listine (tudi vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ko je to potrebno) in dokumenta o namenu in cilju tranzita (samo za nerezidente EU) bodo morale osebe na mejnem prehodu predložiti tudi ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Izjema so tujci, ki nimajo prebivališča v Sloveniji in ob prehodu meje povejo, da so pozitivni na SARS-CoV-2 ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Tem osebam - tudi, če ne izpolnjujejo pogoja PCT - se dovoli tranzit čez Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ, če potujejo brez vsakega ustavljanja, z lastnim prevoznim sredstvom in če ob vstopu v Slovenijo nedvomno izkažejo, da je namen njihovega vstopa le tranzit čez Slovenijo.

Tranzit čez Slovenijo v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena

Prav tako pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjujejo pogoje. Tem osebam policija na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Kaj pomeni tranzit?

Tranzit pomeni, da mora oseba, ki zgolj potuje čez ozemlje Slovenije v drugo državo, pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočitev.

Povezane vsebine

Kontakt za informacije v času koronavirusa

Informacije glede prehajanja državne meje

Na vladnem portalu gov.si zbrane informacije o prehajanju meja