Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 50. skupino policistov. Med 14. oktobrom in 13. novembrom 2020 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.

IMG 8176

Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti Sandi Krušnik iz Policijske postaje Brežice, Robi Feher iz Postaje mejne policije Petišovci, Rajko Gabrovec iz Policijske uprave Ljubljana, Gorazd Lipovšek iz Policijske postaje Trbovlje, Sanja Smiljanić iz Policijske postaje Postojna in Marjan Berglez iz Policijske uprave Nova Gorica.

Pred odhodom sta jih sprejela pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije Janez Rupnik in Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije. Izkušnje prejšnje skupine je zbranim predal njen vodja, Davor Jovanovič, policist Postaje mejne policije Središče ob Dravi.

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica in izven območja mejnega prehoda Bogorodica. Po potrebi bodo makedonskim policistom pomagali tudi v začasnem prehodnem centru Gevgelija. Delo bodo opravljali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije o skupnih patruljah na ozemlju Severne Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.

IMG_8176.JPG IMG_8180.JPG IMG_8181.JPG

IMG_8186.JPG