Nove spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začnejo veljati 25. decembra 2020, prinašajo novo izjemo za prehajanje med občinami v statistični regiji (športno udejstvovanje v naravi).

Medtem pa ne bo več možno prestopanje občinskih meja na podlagi uveljavljanja izjeme zaradi uporabe mobilne aplikacije #OstaniZdrav.

Športna dejavnost kot nova izjema za prehajanje občinskih meja v regiji

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Za prehajanje med občinami sicer še vedno ostaja 13 izjem (z izjavo in ustreznimi dokazili). 

Uporaba aplikacija #OstaniZdrav ni več določena

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 186/20), ki je veljal od 15. decembra 2020, je bilo določeno, da v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska velja izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Posledično se je glede na ugodno epidemiološko sliko v teh regijah omejitev gibanja med občinami lahko delno sprostila (gibanje na območju celotne statistične regije, če ima oseba mobilno aplikacijo #OstaniZdrav).

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 193/20), ki velja od 24. decembra 2020 do vključno 4. januarja 2021, pa je bila olajšava za statistične regije z ugodno epidemiološko sliko ukinjena, zato se črta tudi določba 6. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Uradni list, številka 193/20. Sprememba odloka torej ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prehajanje občinskih meja v posamezni statistični regiji.

Veljavnost odloka

Sprememba odloka začne veljati 25. decembra 2020.

Povezane vsebine

Omejitve zbiranja in gibanja

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list št. 193/20, 21. 12. 2020, začne veljati 24. decembra)

Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list št. 196/20, 23. 12. 2020, začne veljati 25. decembra)