Zaradi objektivne obveščenosti javnosti objavljamo celoten odziv generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja na prispevek, objavljen 17. marca 2022 v časopisu Delo, pod naslovom "Policija ustanovila sektor odpisanih":

"V časopisu Delo z dne 17. marca 2021 je bil na naslovni strani objavljen članek z naslovom 'Policija ustanovila sektor odpisanih', ki se nadaljuje na 5. strani s podnaslovom "Očitna simbioza med vodilnimi in vladajočo politiko" novinarja Mitje Felca.

Uvodoma izpostavljamo, da policija kot organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve deluje samostojno skladno z zakoni. Zagotavljamo visoko stopnjo varnosti. Slovenija je v Evropi in svetu prepoznavna kot ena od najbolj varnih držav. Glede očitka o spornih kadrovskih zamenjavah je dejstvo, da se kadrovske odločitve izvajajo s premislekom z namenom doseganja večje učinkovitosti dela, pri tem pa se po možnostih upoštevajo tudi želje policistov. Vsi zaposleni imajo svoje delovne naloge in prav vsak posameznik pomembno prispeva k rezultatom dela Policije. Kot dovtip je zato razumeti navedbe o nedopustni servilnosti do politike, navedbe o politizaciji in nekakšnem pogromu posameznikov v 'sektorju odpisanih'. Tak sektor ne obstaja.

Očitki o šikaniranju so bile v javnosti že zavrnjeni, generalni direktor policije pa se v javnosti opredeljuje do vseh vprašanj s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih. Ali je nekdo zahteval podatke, za katere po mnenju tožilstva v zakonu ni bilo podlage, ni stvar policije, posebno še, ker domnevna oškodovanka ni nadaljevala postopka kot subsidiarna tožilka, kar bi se od nje lahko pričakovalo že iz principielnih razlogov.

Tudi ne držijo navedbe, da se generalni direktor na stran policistk in policistov postavi le takrat, ko jih hvali politika. Izreka jih pogosto in vedno, ko so za to razlogi. Veliko pohval je tudi medijsko objavljenih in nimajo prav nobene zveze s politiko.

Tudi ne drži, da bi bila policija bolj represivna kot v preteklosti. Vsakdo se lahko prepriča s pogledom ukrepanj tujih policij iz jedrnih evropskih držav v situacijah zagotavljanja varnosti na množičnih shodih, da so ukrepi slovenske policije visoko profesionalni in sorazmerni, slednje pa so potrdili tudi izvedeni strokovni nadzori.

Nikakor tudi ne drži, da bi bila avtocestna policija ustanovljena 'ad hoc', kot navaja novinar v prispevku. Vodstvo policije si je že od leta 2011 zastavilo cilj, da na avtocestah prenovi (posodobi) delovanje policije, kar je sedaj v zaključni fazi.

Glede namigovanja o vidnem poslabšanju prometne varnosti zaradi mile kaznovalne 'politike' policije pa je splošno znano, da nanjo vplivajo številni dejavniki, zato je veliko vladnih in nevladnih organizacij angažiranih k osveščanju in obvladovanju prometne varnosti. Tudi policija prispeva k temu. S svojimi ukrepi smo v letu 2021 ugotovili in obravnavali rekordno število cestnoprometnih prekrškov.

Navedbe, ki naj bi izhajale iz 'neuradnih opozoril tožilstva' o selektivni izbiri kazenskih primerov, kaj je za policijo prioriteta in kaj ne, zavračamo. Skoraj vse zadeve usmerja tožilstvo že od same zaznave suma kaznivega dejanja, lahko pa se z usmerjanji vključi tudi kadar koli kasneje.

Zagotavljanje varnosti vsem je naše osnovno poslanstvo. Povečana intenziteta negativno konotiranih mnenj o policiji v nekaterih medijih pripisujemo predvsem angažiranju različnih subjektov ob prihajajočemu prazniku demokracije, zato je še toliko bolj pomembno, da je objektivno informiranje javnosti mogoče v realnem času in brez potvarjanja na spletnih straneh policije in tudi preko družbenih omrežij, kot je twitter."