V. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav je danes, 21. junija 2022, zaradi hujših kršitev delovnih obveznosti, ki izhajajo iz podanih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in je storjeno v povezavi z opravljanjem dela, za dva zaposlena, enega v Generalni policijski upravi in enega na Policijski upravi Koper, sprejel odločitev, da se zanju izvede delovnopravni ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in za čas trajanja postopka tudi ukrep prepovedi opravljanja dela.

Po ustaljeni praksi in v skladu s 158. a členom Zakona o kazenskem postopku bo hkrati o razlogih za sum, da sta kaznivega dejanja osumljeni uradni osebi, zaposleni v Policiji, obveščen Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.