Pravilnik o službenih živalih v Policiji že omogoča policistu vodniku, da ob upokojitvi obdrži službenega psa. S posodobitvijo in prilagoditvami pravilnika pa bo vanj vključena tudi zakonska opredelitev, da so živali čuteča živa bitja, in bo v največji možni meri omogočeno nadaljevanje skupne poti upokojenega policista vodnika in službenega psa.

PART 1655895865374

Policist vodnik je pred upokojitvijo podal vlogo za neodplačen prenos v njegovo last dveh službenih psičk policije, starih 12 in 8 let, ki ju je imel v uporabi kot policist vodnik službenega psa. Za službeno psičko Piko, staro 12 let, je bil pristojni službi ministrstva že podan predlog za sklenitev neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu v njegovo last in posest. Osemletna službena psička Dona predhodno ni bila izločena iz uporabe, da bi jo bilo mogoče neodplačno prenesti v last vodniku.

V ministrstvu razumejo tesno vez, ki se splete med vodnikom in službenim psom, zato so skupaj s strokovnimi službami poiskali ustrezno rešitev, da bo vodnik lahko obdržal tudi to psičko in bosta zopet skupaj.

Več informacij v sporočilu za javnost na spletni strani gov.si.