Slovenski policisti in cariniki so na Mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje v tovornem vozilu, ki ga je voznik peljal iz Bosne in Hercegovine v Švico, 16. aprila 2009 odkrili skritih 128 kg marihuane. Gre za enega večjih odkritij in zasegov v zadnjih nekaj letih. Predstavniki Generalne policijske uprave in Carinske uprave RS so na današnji novinarski konferenci razkrili nekatere podrobnosti.

IMG 0004

Na konferenci so sodelovali direktor Carinskega urada Brežice Ivan Lah, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Krško France Božičnik in predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija.

Kot je povedal direktor Carinskega urada Brežice Ivan Lah, so cariniki Izpostave Obrežje 16. aprila pregledali tovorno vozilo s priklopnikom z bosansko-hercegovskimi registrskimi tablicami. Na dokumentaciji je bilo navedeno, da je tovornjak naložen z ogljem, ki ga je voznik prevažal iz Bosne in Hercegovine v Švico.

Marihuana8

Pri pregledu so cariniki z endoskopom ugotovili, da ima podvozje priklopnika dvojno dno, v katerem je bilo skrito tihotapsko blago.

V dvojnem dnu sta bila dva prostora, in sicer eden pred osmi polpriklopnika s površino 5 m2, drugi pa v zadnjem delu s površino 1,3 m2. Skozi manjšo odprtino v prirejenem prostoru je carinik vzel vzorec blaga. Hitri test je reagiral na prepovedano drogo - marihuano. Z viličarjem so razložili nekaj palet oglja z zadnjega dela priklopnika, kjer so našli pokrov dvojnega dna, in pod deskami opazili več rjavih zavitkov. Zavarovali so prizorišče in o odkritju obvestili Postajo mejne policije Obrežje.

Marihuana5

Po besedah vodje Sektorja kriminalistične policije na PU Krško Franceta Božičnika so krški kriminalisti nato opravili ogled kraja kaznivega dejanja, pri katerem sta sodelovala tudi dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Krškem in dežurni okrožni državni tožilec iz Okrožnega državnega tožilstva v Krškem.

V prirejenem prostoru v zadnjem delu polpriklopnika sta carinik in kriminalist našla 18 zavitkov prepovedane droge. Ko sta odvijačila lepljene plošče na podu polpriklopnika, sta odkrila še 102 zavitka.

Preiskava rastlinskih delcev iz zavojev je potrdila, da gre za prepovedano drogo - konopljo. Skupaj so odkrili torej 120 zavitkov prepovedane droge z bruto maso 128 kilogramov.

Marihuana4

Kriminalisti so prepovedano drogo in tovorno vozilo zasegli. Vozniku, 47-letnemu državljanu Srbije s stalnim bivališčem v Srbiji in začasnim v Švici, so zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzeli prostost in odredili 48-urno pridržanje na podlagi določil člena 157/2 Zakona o kazenskem postopku. S kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po I. odstavku 186. člena KZ-1 so ga 18. aprila privedli na zaslišanje na Okrožno sodišče v Krškem, kjer je bil zoper njega odrejen pripor. 

Marihuana6

Po zbranih obvestilih in pregledu prevozne dokumentacije so ugotovili, da je bilo tovorno vozilo namenjeno iz Bosne in Hercegovine v Švico, zato se kriminalistična preiskava nadaljuje tudi v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja.

 

Statistični podatki policije

Po podatkih, ki jih je predstavil predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija, je bilo od leta 2006 na državni meji več zasegov prepovedane droge - konoplje, in sicer v količinah od samo nekaj pa do več deset kilogramov. Slovenska policija je na območju Slovenije leta 2008 zasegla skupno 300 kg konoplje, v letu 2007 je zasegla skupno 150 kg konoplje, leta 2006 pa skupno 550 kg konoplje.

V danes opisanem primeru gre za enega večjih odkritij in zasegov v zadnjih nekaj letih.

Cena za kilogram marihuane se giba od 2.500 do 5.000 evrov, odvisno od načina gojenja in kvalitete marihuane.

Večji zasegi na MPMP Obrežje v zadnjih letih:

 • Leta 2001: 83 kg konoplje; 85 kg heroina
 • Leta 2002: 58 kg konoplje; 31 kg heroina
 • Leta 2003: 53 kg konoplje; 65 kg heroina
 • Leta 2004: 20 kg konoplje; 85 kg heroina
 • Leta 2005: 0 kg konoplje; 35 kg heroina
 • Leta 2006: 0 kg konoplje; 91 kg heroina
 • Leta 2007: 0 kg konoplje; 132 g heroina; 250 g kokaina
 • Leta 2008: 0 kg. konoplje; 0 kg heroina; 1.300 g amfetaminov

Tihotapljenje konoplje in njenih produktov poteka pogosto iz Albanije, Makedonije, Bosne in Hercegovine in Bolgarije v Evropsko unijo, in sicer po klasični, t. i. "balkanski poti". Pred leti je bila aktualna tihotapska pot konoplje s trajekti iz Albanije in Grčije v Italijo. V posameznih primerih je bilo zasežene po nekaj ton konoplje, ki je izvirala iz Albanije. Policija ugotavlja, da je tihotapljenje konoplje in njenih produktov iz Albanije s trajekti v Italijo in tudi prek Slovenije v druge države EU v zadnjih letih močno upadlo.

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami,nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. člen Kazenskega zakonika):

 1. Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
 2. Kdor prodaja, ponuja na prodaj ali brezplačno deli prepovedano drogo ali predhodno sestavino za izdelavo prepovedanih drog mladoletni osebi, duševno bolni osebi, osebi z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali osebi, ki je v postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije ali če stori dejanje v vzgojnih ali izobraževalnih ustanovah ali v njihovi neposredni bližini, v zaporih, v vojaških enotah, v javnih lokalih ali na javnih prireditvah, ali stori dejanje iz prvega odstavka javni uslužbenec, duhovnik, zdravnik, socialni delavec, učitelj ali vzgojitelj in pri tem izkorišča svoj položaj ali kdor za izvrševanje omenjenega dejanja uporablja mladoletne osebe se kaznuje z zaporom od treh do petnajst let.
 3. Če je dejanje iz prvega in drugega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.
 4. Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, snovi ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za izdelavo prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
 5. Prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu in sredstva za njihovo izdelovanje ter prevozna sredstva, uporabljena za prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih snovi v športu, se vzamejo.