Slovenska policija, še zlasti Sektor za cestni promet v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave, že nekaj časa izredno uspešno sodeluje z Metropolitansko policijo. Na podlagi zglednega sodelovanja je bila konec leta 1999 tudi slovenska policija, kot prva izmed nečlanic Evropske unije, sprejeta med članice mednarodne akcije Morska deklica (v nadaljevanju jo podrobneje predstavljamo), kar si šteje za poseben uspeh.

Od takrat slovenska policija aktivno sodeluje v omenjenih nadzorih, ki so štirikrat letno organizirani na podoben način kot pri ostalih članicah.

Članice akcije imajo vsako leto koordinacijske sestanke, kjer usklajujejo svoje delo in koordinirajo aktivnosti za v prihodnje. Na zadnjem lanskoletnem sestanku je bila slovenska policija izbrana za organizatorja prvega letošnjega sestanka držav udeleženk akcije Morska deklica.

Sestanek, na katerem slovenska policija pričakuje okoli 30 vodstvenih delavcev, večinoma vseh evropskih prometnih policij, bo tako potekal med 25. in 28. aprilom 2001. Udeležencem bodo predstavniki slovenske policije prikazali tudi svoj način dela v tej akciji. Ogled dela slovenske policije bo potekal na območju Štajerske in Primorske.

 

Spoštovani novinarji!

Vabimo Vas, da se tujim predstavnikom pridružite pri ogledu, in sicer 26. aprila 2001, med 11.30 in 12.30. Ogled je hkrati Vaša priložnost za pogovore s predstavniki tujih policij.

Vsi, ki bi si želeli ogledati delo policije na kontrolnih točkah in opraviti krajše pogovore s predstavniki tujih uniformiran policij, prosim, da to sporočijo gdč. Tadeji Kolenc na telefonsko številko (01) 472 5740 po faxu (01) 472 5736 ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

"Morska deklica"

Začetki akcije

Začetki akcije morska deklica segajo v začetek 90.-ih let, ko so v angleški policiji začeli razmišljati, kako doseči organiziran in usklajen način nadzora transporta v cestnem prometu. Ugotovili so namreč, da z "okopavanjem lastnih lokalnih vrtičkov" ne bodo prišli daleč. Promet ne pozna ovir, ki bi jih postavljala delitev države na posamezna območja; kot izrazito mobilna dejavnost zahteva medsebojno sodelovanje posameznih policijskih območij ter koordinirano in usklajeno delovanje.

Zato so se odločili, da bodo v določenih terminih izvedli skupne, sistematično pripravljene in medsebojno koordinirane nadzore tovornih vozil na območju več regij. V vseh sodelujoči regijah bi nadzori potekali hkrati, in sicer po enakih vsebinah.


Prva akcija

Prvo akcijo, ki so ji nadeli ime "Mermaid" oziroma "Morska deklica" in v kateri je sodelovalo 36 policijskih enot iz območja osrednje Anglije, so angleški policisti izpeljali 26.junija 1996. Kasneje so se vanjo vključili še Wells, Škotska in Irska, tako da je število sodelujočih policijskih enot naraslo na 50.

Leta 1999 so k sodelovanju pritegnili še Francijo, Dansko, Belgijo, Nizozemsko in Nemčijo, s čimer je akcija dobila mednarodne razsežnosti. "Morska deklica" tako predstavlja eno prvih dejavnosti, ki se koordinirano izvaja na območju Evropske unije in ki združuje evropske policije pri nadzoru cestnega prometa.


Namen in cilji

Osnovi namen akcije je izboljšati prometno varnost na cestah Evropske unije in izven nje, njeni cilji pa so:

 • nadzor potnikov in vozil, s posebnim poudarkom na kontroli tovornih in komercialnih vozil ter za prevoz nevarnih snovi (vozila posameznih firm in družb),
 • ugotavljanje tehnične brezhibnosti teh vozil in čas trajanja vožnje,
 • ugotavljanje drugih nepravilnosti, ki niso v pristojnosti policije (delovna zakonodaja, delo na črno, carinski predpisi …),
 • izločanje teh vozil ter ukrepanje zoper storilce prekrškov,
 • učinkovit boj proti "cestni kriminaliteti" (transportu drog, nedovoljenih migracij, prevozu orožja, ukradenih vozil in ukradenega blaga, prijetje oseb, ki se iščejo …),
 • izmenjava informacij pridobljenih v teh akcijah.


Organiziranost akcije

Danes v mednarodni akciji Morska deklica poleg Slovenije sodelujejo še Nemčija, Belgija, Nizozemska, Velika Britanija, Danska, Španija, Finska, Irska in Francija.

Država udeleženka se odloči, s kolikšnim število skupin bo v akciji sodelovala; ali bo za akcijo oblikovala eno ali več skupin. Skupine so sestavljene različno, odvisno od potreb nadzora za posamezno državno. V njej poleg policije sodelujejo vse inšpekcijske službe, vključno s carino (kontrola kurilnega olja kot pogonskega goriva).

Skupini se določi več kontrolnih točk in relacijo, katera je usklajena v centru akcije, na Metropolitanski policiji v Londonu.

Vsaka skupina na določeni točki opravi podrobno kontrolo:

 • voznika, njegovega psihofizičnega stanja, ugotavlja njegovo identiteto, kriminalno preteklost,
 • vozila, tehnične brezhibnosti, opremljenosti, njegove teže, osne obremenitve,
 • tahografa, časa trajanja vožnje,
 • listin o vozniku, tovoru in vozilu,
 • pečatenja tovora, ustreznosti carinskih listin,
 • skratka vsega, kar se nanaša na konkretno tovorno vozilo, tovor in voznika.


Dosedanje izkušnje kažejo, da je akcija uspešna in učinkovita.

 

Miran Koren

PREDSTAVNIK POLICIJE ZA STIKE Z JAVNOSTMI