Avstrijski varnostni organi so 18. 9. 2007 slovensko policijo obvestili, da so na Dunaju prijeli 32-letnega moškega, za katerim je Okrožno sodišče v Ljubljani konec letošnjega julija razpisalo evropski nalog za prijetje in predajo.

Trenutno potekajo vse potrebne aktivnosti za izročitev osebe, ki je v izročitvenem priporu v Avstriji. Več informacij zaradi nadaljnjih postopkov ne moremo posredovati.

Prijetje navedene osebe je posledica dobrega sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi varnostnimi organi in obenem uporabe schengenskega informacijskega sistema, v katerem so podatki o osebah, za katere se zaprosi za prijetje zaradi izročitve ali predaje.