V četrtek, 29. 11. 2007, ob 12. uri, bomo v prostorih Specializirane enote za nadzor državne meje (SENDM) na Ulici Jožeta Jame 8 v Ljubljani organizirali novinarsko konferenco, kjer vam bomo bolje predstavili, kakšne ukrepe bo za zagotavljanje varnosti v državi izvajala policija, potem ko bodo z vstopom v "schengen" odpravljene mejne kontrole na severni, vzhodni in zahodni meji države oz. na prihodnji notranji schengenski meji.

Vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Lorbek in vodja SENDM Dušan Schoenwetter bosta predstavila koncept t. i. izravnalnih ukrepov (tj. ukrepov, ki naj izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah), policijske enote, ki jih bodo izvajale, in opremo policistov Specializirane enote za nadzor državne meje.

Z vstopom Slovenije v schengensko območje, predvidoma 21. 12. 2007, bo namreč odpravljen nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah. Mejne kontrole na državni meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ne bo več. Kljub temu pa se varnost v notranjosti zato ne bo poslabšala. Načrtovani odpravi mejne kontrole na notranji meji bomo prilagodili organizacijo dela policije, da bi ljudem v Sloveniji kot tudi prebivalcem v EU zagotovili enako raven varnosti, varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja. V ta namen, tako kot druge schengenske države, bomo oz. že izvajamo vrsto t. i. izravnalnih ukrepov. Ti ukrepi se izvajajo tako na notranjih mejah kot v notranjosti države, skozi čezmejno policijsko sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema, imenovanega schengenski informacijski sistem (SIS), in skozi harmonizacijo zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupno vizumsko politiko itd.


Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!