Specialna enota Generalne policijske uprave ima jutri, 25. maja 2006, dan odprtih vrat med 11. in 17. uro v prostorih na Podutiški 88 v Ljubljani, kjer bo predstavila javnosti svojo izurjenost, vozni park, oborožitev in drugo tehnično opremo, ki jo pripadniki potrebujejo za delo v posebnih razmerah.

Specialna enota je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo usposobljena za izvajanje nalog z najvišjo stopnjo tveganja. Njene naloge so protiteroristično delovanje, sodelovanje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, varovanju najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih objektov, ob hujših elementarnih in drugih nesrečah. Policisti specialne enote lahko zaradi izurjenosti, profesionalnosti, stalne pripravljenosti ter tehnične opremljenosti kadar koli priskočijo na pomoč drugim policijskim enotam, pri tem pa težijo k zagotavljanju visoke stopnje varnosti morebitnih nedolžnih in lastne varnosti.

 

Sektor za odnose z javnostmi